Leonora Surian Popov

Ravnateljica Talijanske drame

Diplomirala je glumu na Nacionalnoj Akademiji dramskih umjetnosti Silvio D’Amico u Rimu 2003 g. Iste je godine primljena u stalni angažman u HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci, gdje je ostvarila niz značajnih uloga u dramskim predstavama hrvatske i talijanske drame, te se iskazala kao sjajna glazbenica u raznim mjuziklima. Šira publika ju je upoznala u jednoj od glavnih uloga u hrvatskoj telenoveli Sve će biti dobro.

Od rujna 2014. do studenog 2016. ravnateljica je Talijanske drame u HNK “Ivan pl. Zajc”. Talijanska drama je jedini profesionalni talijanski ansambl, koji uspješno djeluje izvan Italije od 1946. godine.

PJEVAČKI GLAS: sopran
ZNANJE JEZIKA: talijanski i engleski
ZANIMANJE: glumica i glazbenica
NOMINIRANA ZA NAGRADU HRVATSKOG GLUMIŠTA ZA ULOGU NINE FILIPOVNE U JALTI, JALTI, GRGIĆ/KABILJO, 2006. I 2012. GODINE.

Diplomata all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico a Roma nell’anno 2003, è stata presa come attrice al Teatro Stabile di Fiume Ivan de Zajc, ove, da allora ad oggi, ha realizzato una serie di ruoli importanti nei spettacoli del dramma italiano e croato, nonché in diversi musical, ove ha dimostrato di essere un’artista a tutto tondo ed un’ottima cantante.
Il pubblico più ampio l’ha conosciuta in uno dei ruoli principali della telenovela croata Sve će biti dobro.

Da settembre 2014 a novembre 2016 è stata direttrice del Dramma Italiano di Fiume, unica compagnia di prosa di lingua italiana, fondata nel 1946, del Teatro Nazionale Croato Ivan de Zajc.

TIMBRO VOCALE: Soprano
LINGUE: Italiano e Inglese
PROFESSIONE: Attrice e cantante
NOMINATA COME MIGLIOR ATTRICE AL PREMIO DELLA SCENA CROATA HRVATSKO GLUMIŠTE, PER IL RUOLO DI NINA FILIPOVNA NEGLI ANNI 2006 E 2012.

SNIMLJENI NOSAČI ZVUKA / CD

2008. Moj mali svijet, Aquarius records
2010. Bianco Natale, Aquarius records
2015. Nanita” uspavanke za djecu, Aquarius records

TELEVIZIJA / TELEVISIONE

2004. Vila Marija, uloga: Milena
2008-2009.  Sve će biti dobro, uloga: Mila Radić
2010. Dolina sunca

KAZALIŠTE / TEATRO
 
Hrvatska drama HNK  Ivana pl. Zajca / Dramma Croato – Teatro Nazionale Croato Ivan de Zajc

Filumena Marturano,  E. De Filippo– režija/regia  J. Marković, uloga/ruolo: Diana
Hamlet/Amleto, W. Shakespeare – režija/regia K. Dolenčić, uloga/ruolo: Ofelija
Krvavi svatovi/ Nozze di sangue, F. G. Lorca– režija/regia D. Z. Frey, uloga/ruolo: Zaručnica
Galeb/Gabbiano, A. P. Čehov– režija/regia J. Marković, uloga: Nina Zarječna
Marš, M. Költes – režija/regia I. Buljan, uloga/ruolo: Zaručnica
Magarac, G. Feydeau – režija/regia L. Keseg, uloga/ruolo: Maggy
Ničiji sin, M. Matišić – režija/regia V. Brešan, uloga/ruolo: Antonija
Gospoda Glembajevi, M. Krleža – režija/regia B. Brezovec, uloga/ruolo: Angelica – mama Danielli Glembay
Nunsense, Dan Goggi – režija/regia Mojca Horvat, uloge/ruoli: Sestra Mary, Amnezija i Sestra Mary Hubert
Ukroćena goropadnica/La bisbetica domata, W. Shakespeare– režija/regia Vito Taufer, uloga/ruolo: udovica
Med i pepeo- iznad ponora- po motivima Eshila, Sofokla i Euripida– režija/regia Francois- Michel Pesenti
A kada bi umjesto Pinokija.. E.Nacinovich, režija/regia E.Nacinovich, uloga/ruolo Plavojke

Talijanska drama HNK Ivana pl. Zajca / Dramma Italiano – Teatro Nazionale Croato Ivan de Zajc        

La Vaccaria, Ruzzante – režija/regia G. De Bosio, uloga/ruolo: Fiorinetta
Goldoni Terminus, T. Stivičić, Zink, E. Erba; koprodukcija kazališta iz Rijeke, Lisabona i Sardinije – režija/regia T. Cafiero, uloga/ruolo: Rosaura
Michelstaedter, režija/regia M.Colli, uloga/ruolo: Argia
Spavaće sobe/Camere da letto- režija/regia Paola Galassi, uloga/ruolo: Jan
Antigona – režija/regia Ozren Prohić
Umišljena bolesnica/ La finta ammalata- režija/regia Saša Broz, uloga/ruolo Rosaure
I botoni de la montura/Puci z monture, Carpinteri e Faraguna, režija/regia G.Amodeo, uloga/ruolo zaručnica
Le fatiche di Pseudolus/Pseudolusove muke, T.M.Plaut, režija/regia G.B.Storti, uloga7ruolo autora7autore
E se invece di Pinocchio../A kada bi umjesto Pinokija.. E.Nacinovich, režija/regia E.Nacinovich, uloga/ruolo Plavojke/Turchina
El Dia Que Me Quieras, glazbeno-scenska predstava o tangu, G. Nicodemo i L. Surian
Mirandolina Gostioničarka/ La Locandiera, Carlo Goldoni, režija/regia Paolo Magelli, uloga/ruolo služavka
Cabaret D’Annunzio, Sinisi, režija/regia Gianpiero Borgia, uloge/ruoli Barbara Leoni, Signora Cosulich, Luisa Baccara
Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja/ La rappresentazione dell’ Amleto nel villaggio di Merduscia di Sotto, Ivo Brešan, režija/regia Luca Cortina, uloga/ruolo Teresa
Šest strastvenih žena/ Sei donne appassionate, M. Fratti, režija/regia V. Manna, uloga/ruolo Valia
I buhe kašlju / Anche le pulci hanno la tosse, F. Tomizza, režija/regia D. Hobel, uloga/ruolo komarac Tzatzira/ zanzara Tzatzira, Koprodukcija sa/ Coprodotto con Teatro “La Contrada”- Trst/Trieste

Opera HNK Ivana pl. Zajca/Opera – Teatro Nazionale Croato Ivan de Zajc 

Jalta, Jalta, I. Grgić-A. Kabiljo – režija/regia B. Bogdanov, uloga/ruolo: Nina Filipovna
Nunsense – režija/regia Mojca Horvat, uloga/ruolo: Sestra Mary Amnezija i Sestra Hubert
Guslač na krovu/Il violinista sul tetto- režija/regia Ozren Prohić, uloga/ruolo: Hodel i Tzeitel
Snježna Bajka”, režija/regia I.Vlajnic, ulog/ruolo Dobra Vila/Fatina

Ostala kazališta / Altri teatri

Mačka na vrućem limenom krovu/La gatta sul tetto che scotta, T. Williams – režij/regia  L. Zappia, uloga/ruolo: Margaret-HKD teatar
Tonček i Točkica – režija/regia Jasminko Balenović, uloga/ruolo: debela Berta- INK Pula
Saloma – režija/regia D.Zlatar Frey, uloga/ruolo: Herodijade- INK Pula
Il paese del sorriso (Zemlja smiješka) F.Lehar, režija/regia Damiano Michieletto, uloga Lore- Teatro Verdi, Trst
Jalta, Jalta- režija/regia Mojca Horvat, adaptacija Leonora Surian, uloga/ruolo: Nina Filipovna, Vatroslav Lisinski, Zagreb

Pepeljuga/ Cenerentola, musical, braća Grimm i Charlesa Perrault- dramaturgija/drammaturgia Magdalena Lupi Alvir, režija i koreografija/regia e coreografia Mojca Horvat, uloga/ruolo majke i kraljice/madre e regina, Gratsko Kazalište Lutaka Rijeka (GKL)

  • Nagrada Gianna Depoli, za najbolju izvedbu u sezoni 2016./2017. Talijanske drame za uloge Barbare Leoni i gđe. Cosulich u predstavi “Cabaret D’Annunzio
  • Premio Gianna Depoli per la migliore interpretazione nella stagione 2016/2017 del Dramma Italiano per i ruoli Barbara Leoni e Signora Cosulich in Cabaret D’Annunzio.

web: www.leonorasurian.com