Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka obveznik je primjene Zakona o javnoj nabavi u svojstvu javnog naručitelja, („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14).
Svaki pojedinačni postupak javne nabave Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina, (EOJN).
Objave u Narodnim novinama o natječajima Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka mogu se pogledati na web stranici Narodnih novina https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ gdje treba kliknuti na OBJAVE JN a u padajućem izborniku izabrati Jednostavna tražilica i u rubrici Naručitelj: upisati Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka i kliknuti na Traži nakon čega se dobije popis svih objavljenih natječaja/objava.
Temeljem clanka 13. stavka 9. točke 1. Zakona o javnoj nabavi, („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), objavljuje se da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, ili člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

Nacionalni_akcijski_plan_za_zelenu_javnu_nabavu