« svibanj 2019. - lipanj 2019. - srpanj 2019. »
2. svibnja 2019. | 19 h | OBNOVA
Vincenzo Bellini
Opera
Mjesto održavanja: HNK
Napomena: slobodna prodaja i pretplata G2
4. svibnja 2019. | 19:30 h
po drami „Michelangelo Buonarroti" Miroslava Krleže Sebastijan Horvat i Milan M. Marković
Hrvatska drama
Mjesto održavanja: HNK
Napomena: slobodna prodaja
6. svibnja 2019. | 19:30 h
Ravel, Chopin, Saint-Saëns, Laboš
Balet
Mjesto održavanja: HNK
Napomena: slobodna prodaja
7. svibnja 2019. | 19:30 h | 26. Međunarodni festival malih scena Rijeka
Srbljanović
Gostovanja
Mjesto održavanja: HNK
Napomena: pretplata DPG, prodaja ulaznica na blagajni HKD-a na Sušaku
10. svibnja 2019. | 19:30 h
Vedrana Rudan
Hrvatska drama
Mjesto održavanja: Delta 5
Napomena: slobodna prodaja
10. svibnja 2019. | 19:30 h
Koncerti
Mjesto održavanja: HNK
Napomena: slobodna prodaja i pretplata KP
11. svibnja 2019. | 19:30 h
Vedrana Rudan
Hrvatska drama
Mjesto održavanja: Delta 5
Napomena: slobodna prodaja
17. svibnja 2019. | 19:30 h
Daša Drndić
Hrvatska drama
Mjesto održavanja: HNK
Napomena: slobodna prodaja i pretplata DPG
18. svibnja 2019. | 18 h
Daša Drndić
Hrvatska drama
Mjesto održavanja: HNK
Napomena: slobodna prodaja i pretplata PP
18. svibnja 2019. | 20:15 h
Mjesto održavanja: HNK
Napomena: ulaz slobodan
19. svibnja 2019. | 19:30 h
Komorni koncerti u "Zajcu"
Mjesto održavanja: HNK
Napomena: sobodna prodaja i pretplata Komorni koncerti u Zajcu
23. svibnja 2019. | 19 h
Maja Katić
Riječko kazalište mladih "Kamov"
Mjesto održavanja: HKD na Sušaku
Napomena: slobodna prodaja
24. svibnja 2019. | 12 h
Maja Katić
Riječko kazalište mladih "Kamov"
Mjesto održavanja: HKD na Sušaku
Napomena: slobodna prodaja i pretplate Matineje u Zajcu I. i II.
24. svibnja 2019. | 19 h
Maja Katić
Riječko kazalište mladih "Kamov"
Mjesto održavanja: HKD na Sušaku
Napomena: slobodna prodaja
25. svibnja 2019. | 12 h
Maja Katić
Riječko kazalište mladih "Kamov"
Mjesto održavanja: HKD na Sušaku
Napomena: slobodna prodaja
28. svibnja 2019. | 19 h
Richard Strauss
Opera
Mjesto održavanja: HNK
Napomena: slobodna prodaja i pretplata GP
29. svibnja 2019. | 19:30 h
Daša Drndić
Hrvatska drama
Mjesto održavanja: HNK
Napomena: slobodna prodaja i pretplata G1
30. svibnja 2019. | 19:30 h
Daša Drndić
Hrvatska drama
Mjesto održavanja: HNK
Napomena: slobodna prodaja i pretplata SP
31. svibnja 2019. | 19:30 h
Daša Drndić
Hrvatska drama
Mjesto održavanja: HNK
Napomena: slobodna prodaja i pretplata VP

VODA, INK Pula 8.5.

4 BOLERA, INK Pula 9.5.

MICHELANGELO, SNG Drama Ljubljana 25.5.