Kontakti
HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA pl. ZAJCA RIJEKA
Verdieva 1, 51000 Rijeka
MB 3321126
račun Zagrebačka banka 2360000-1102027960
centrala: +385(051) 355-900
e-mail: zajc@hnk-zajc.hr
OIB: HR 73674241432
SWIFT: ZABA HR 2X
IBAN: HR 26 2360000 11 0202 7960

INTENDANT
tel: +385(051) 355-907
fax: 212-600
e-mail: intendant@hnk-zajc.hr

PRAVNA SLUŽBA
tel: +385(051) 355-908
e-mail:miroslav.lang@hnk-zajc.hr

PROPAGANDA
tel: +385(051) 355-923
e-mail: propaganda@hnk-zajc.hr

BLAGAJNA (prodaja ulaznica)
Verdijeva 5 a
tel: +385(051) 337-114
e-mail: blagajna@hnk-zajc.hr
Rad blagajne:
Pon – pet: 8-14sati
Sub: 9 – 13 sati
Dva sata prije početka predstaveu HNK, te sat vremena prije predstava u HKD-u

RAČUNOVODSTVO
tel: +385(051) 355-911, 355-910
e-mail: silvana.linic@hnk-zajc.hr
marina.mrsic@hnk-zajc.hr

HRVATSKA DRAMA
tel: +385(051) 355-940
e-mail: hrvatska-drama@hnk-zajc.hr

DRAMMA ITALIANO / TALIJANSKA DRAMA
tel: +385(051) 355-964
e-mail: drammaitalianoragazzi@gmail.com

OPERA
tel: +385(051) 355-948
e-mail: opera@hnk-zajc.hr

BALET
tel: +385(051) 373-501
e-mail: balet@hnk-zajc.hr

TEHNIKA
tel: +385(051) 355-983
e-mail: tehnika@hnk-zajc.hr
Iznajmljivanje kostima  – radionice  / kontakt, 091 155 -5196