POZIV ZA DOSTAVU PONUDE NAJAM PRINTERA

PONOVLJENI POZIV ZA DOSTAVU PONUDE RADNA ODJEĆA

Obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima za nabavu grafičkih i tiskarskih usluga;
Naručitelj objavljuje ispravak Troškovnika ( red. 4 troškovnika) te zbog navedenog pomiče rok za dostavu ponuda sa 16.02.2017.godine na 20.02. 2017.godine u 10:00 sati.
U prilogu Obavijesti dostavlja se Ispravak troškovnika.

15_02_Ispravak troškovnika_Nabava grafičkih i tiskarskih usluga


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE

TROSKOVNIK_Nabava grafičkih i tiskarskih usluga

Zaštitarske usluge-poziv na dostavu ponuda

Troškovnik-usluge čuvanja osoba i imovine-2017

Poziv na dostavu ponude – opskrba električnom energijom

Prijedlog troškovnika

Poziv za dostavu ponuda-osiguranje-2017