POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za MN-59/2018 marketinške usluge.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za MN-52/2018 Usluge najma vozila putem operativnog leasinga.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za MN-52/2018 Usluge najma vozila putem operativnog leasinga.
II. Izmjena dokumentacije MN-52-2018

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za hotelske usluge 2018 .

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – MN-52/2018 usluge najma vozila putem operativnog leasinga

USLUGA NAJMA VOZILA
MN-52-2018 DON Usluga najma vozila putem operativnog leasinga

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za hotelske usluge 2018.
1. Poziv za dostavu ponuda hotelske usluge 2018 II

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za poštanske usluge 2018.
1. MN-07-2018 Poziv za dostavu ponuda poštanske usluge 2018.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za usluge snimanja projekata 2018.
MN-34-2018 Poziv za dostavu ponuda usluge snimanja predstava 2018

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE USLUGE OSIGURANJA
MN-02-2018 Poziv za dostavu ponuda USLUGE OSIGURANJA 2018
Likvidirane štete 2012-2017
Najveca dopustena masa teretnih vozila 2017

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZAŠTITARSKE USLUGE
MN-03-2018 Poziv za dostavu ponuda zastitarske usluge 2018.

 ARHIV:
POZIV ZA DOSTAVU NABAVA GORIVA NA BENZINSKIM POSTAJAMA
Poziv za dostavu ponuda _nabava goriva na benzinskim postajama

POZIV ZA DOSTAVU PONUDU LOŽ ULJA
Poziv za dostavu ponuda lož ulja za radione
Dodatne informacije lož ulje

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE NAJAM PRINTERA

PONOVLJENI POZIV ZA DOSTAVU PONUDE RADNA ODJEĆA

Obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima za nabavu grafičkih i tiskarskih usluga;
Naručitelj objavljuje ispravak Troškovnika ( red. 4 troškovnika) te zbog navedenog pomiče rok za dostavu ponuda sa 16.02.2017.godine na 20.02. 2017.godine u 10:00 sati.
U prilogu Obavijesti dostavlja se Ispravak troškovnika.

15_02_Ispravak troškovnika_Nabava grafičkih i tiskarskih usluga


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE

TROSKOVNIK_Nabava grafičkih i tiskarskih usluga

Zaštitarske usluge-poziv na dostavu ponuda

Troškovnik-usluge čuvanja osoba i imovine-2017

Poziv na dostavu ponude – opskrba električnom energijom

Prijedlog troškovnika

Poziv za dostavu ponuda-osiguranje-2017