Plan nabave donosi se za proračunsku godinu i njegov cilj je sustavno pronalaženje najpovoljnijeg načina nabave s obzirom na potrebe u okviru planskog razdoblja, isti se
objavljuje u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH), te na službenim stranicama Hrvatskog narodnog kazališta http://hnk-zajc.hr/plan-javne-nabave/

 

Plan nabave 2019

VII. Prijedlog izmjena plana nabave

VI. Izmjene plana nabave 10-10-2018

V. Odluka izmjene plana nabave

Suglasnost KV 19-09-2018

Odluka za sklapanje ugovora za toplinsku energiju

Izmjene plana nabave IV

Odluka kojom se usvajaju izmjene i dopune Plana nabave za 2018

Izmjene i dopune plana nabave – 18-04-2018

Plan javne nabave za 2016. godinu

Plan javne nabave za 2017. godinu

Izmjene plana nabave 2017.

2. izmjene i dopune Plana nabave Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca za 2017. godinu

3. Izmjene i dopune Plana nabave 2017

Izmjene i dopune plana nabave_2017.godina

Pročišćeni tekst plana nabave _2017.godina

Plan nabave _2018.godina

Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave_2018.godina