Plan javne nabave za 2016. godinu

Plan javne nabave za 2017. godinu

Izmjene plana nabave 2017.

2. izmjene i dopune Plana nabave Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca za 2017. godinu

3. Izmjene i dopune Plana nabave 2017