PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

OPĆI PODACI
Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka
Adresa sjedišta: Uljarska 1, 51000 Rijeka
OIB: 73674241432

Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, (dalje: Kazalište), ima status nacionalnog kazališta.
Osnivač Kazališta je Grad Rijeka.
Kazalište djeluje prema Zakonu o kazalištima, (Narodne novine br. 71/06, 121/13 i 26/14)
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx.
Kazalište je upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem subjekta upisa MBS 040064836 https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:28:0::NO:28:P28_SBT_MBS:040064835

Kazalište je upisano u Očevidnik kazališta koje vodi Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=2868&kazid=630

Kolektivni-ugovor-za-zaposlene-u-ustanovama-kulture-Grada-Rijeke

Statut

Pravilnik o radu

Poslovnik o radu Kazališnog vijeća

Odluka o davanju na korištenje prostora Kazališta

Program rada za 2015. godinu

Program rada 2016

Obrazloženje uz financijski izvještaj za razdoblje od 1.1. do 31.3.2017.

Financijski izvještaj za razdoblje od 1.1. do 31.3.2017.

PROGRAMSKO IZVJESCE 1-3 mjesec 2016

Financijski izvještaj od 1.1. do 31.12. 2016.

Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016.

financijsko-izvjesce-1-do-9-mjesec-2016

Programsko izvješće od 1. siječnja do 30. lipnja 2016.

Statistika od 1. siječnja do 20. lipnja 2016.

Financijski plan za 2015. godinu

Financijsko izvješće za 2015.

Projekcije financijskog plana za 2016. i 2017.godinu

Financijski plan za 2016.

Projekcije financijskog plana za 2017.

Projekcije financijskog plana za 2018.

Procjena rizika

Odluka o proceduri naplate prihoda

UNUTARNJE USTROJSTVO KAZALIŠTA

UPRAVA KAZALIŠTA
INTENDANT: Dr. sc. Marin Blažević
Tel.: 051/355-907
Poslovna ravnateljica: Martina Radelja
zamjenica Poslovne ravnateljice: Jasmina Šegon
Tel.: 051/355-907

HRVATSKA DRAMA
Ravnateljica: Jelena Kovačić
Tel.: 051/355-940

OPERA
Ravnatelj: Petar Kovačić
Tel.: 051/355-948

TALIJANSKA DRAMA-DRAMMA ITALIANO
Ravnateljica: Rosanna Bubola
Tel.: 051/355-964

BALET
v.d. Ravnateljice: Kristina Kaplan
Tel.: 051/373-501

TEHNIKA
v.d. Upravitelja: Alan Vukelić
Tel.: 051/355-983

KAZALIŠNO VIJEĆE

Nenad Šegvić predsjednik, akademski glumac-osnivač i umjetnički voditelj HKD-Međunarodnog festivala malih scena
prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija članica, Prorektorica za nastavu i studentska pitanja Sveučilišta u Rijeci
Danijel Trinajstić član, akademski glazbenik ravnatelj Glazbene škole “Ivan Matetić Ronjgov”
Saša Matovina član, pjevač zbora Opere Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka
Boris Blidar član, šef službe rasvjete u tehnici Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka
Anton Plešić zamjenik člana Borisa Blidara, glumac član ansambla Talijanske drame Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka
Konstituirajuća sjednica Kazališnog vijeća na kojoj je izabran predsjednik održana je 28. prosinca 2015. godine od kojeg dana teče mandat članovima Kazališnog vijeća.
Mandat Kazališnog vijeća traje od 28. prosinca 2015. do 27. prosinca 2019. godine.

IZVORI FINANCIRANJA

Ministarstvo kulture RH 

Ministarstvo kulture RH 2016.

Proračun Grada Rijeke za 2014. godinu
Proracun-Grada-Rijeke-za-2015. godinu

Proračun Grada Rijeke za 2016.

Donacije:
Primljena donacija u iznosu od 3.814,88 kn
Dodijeljena donacija KBC-u Rijeka Klinici za radioterapiju i onkologiju, u iznosu od 13.431,00 kn, prihod koji je ostvaren od prodaje ulaznica za izvedbe predstave “TURBO FOLK” održane u dane 02. i 03.06.2015.
Sponzorska sredstva:
1.01.2015-30.06.2015
506.817,25 kn
1.01.2015-30.06.2015.
Prihod od iznajmljivanja prostora:
01.01.2015. –30.06.2015.
58.755,83 kn

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Godišnji financijski izvještaj, od 1. do 12. mjeseca 2013. godine

Financijski plan prihoda za 2013. godinu

Financijski plan rashoda za 2013. godinu

Referentna stranica, izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika, siječanj -prosinac, 2013.

Rebalans financijskog plana prihoda 2013. godinu

Rebalans financijskog plana rashoda za 2013. godinu

Financijski plan prihoda za 2014. godinu

Financijski plan rashoda za 2014. godinu

Rebalans financijskog plana prihoda za 2014. godinu

Rebalans financijskog plana rashoda za 2014. godinu

Financijsko izvješće-siječanj-prosinac 2014.

Financijsko izvješće- siječanj-rujan 2014.

Referentna stranica, izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnik, siječanj-prosinac 2014.FINA- potvrda o preuzetom financijskom izvješću, 2015.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 1-6. 2015.

Referentna stranica, izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnik, siječanj-lipanj, 2015.

Financijsko-izvjesce-sijecanj-ozujak-2015

Referentna stranica, izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnik, siječanj-ožujak 2015.

Financijsko izvješće, siječanj-rujan 2015.

Referentna stranica, izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnik, siječanj-rujan 2015.

 

INFORMACIJE O POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

Objave u Narodnim novinama o natječajima Kazališta možete pogledati na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.
Na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u lijevom izborniku kliknite na “Tražilica objava – Jednostavna” i u rubrici Objavljeni dokumenti, u polje Tražilica upišite pod Naručitelj: Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, kako biste dobili popis svih objavljenih natječaja.
Informacije o planu javne nabave i zaključenim ugovorima možete dobiti na stranicama Kazališta http://www.hnk-zajc.hr/Default.aspx?sec=2080

OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Korisnik prava na pristup informacijama sve podatke koji su u bilo kojem obliku objavljeni na web stranicama Kazališta može slobodno preuzeti.
Za ostale podatke potrebno je ispuniti obrazac Zahtjeva za pristup informacijama

Zahtjev-za-pristup-informacijama

i dostaviti ga na adresu e-pošte miroslav.lang@hnk-zajc.hr ili poštanskom pošiljkom na adresu sjedišta Kazališta: Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka, s naznakom „Zahtjev za pristup informacijama“.

Službenik za informiranje:
Miroslav Lang, mag. iur.
Tel.: 051355908
miroslav.lang@hnk-zajc.hr

Popis tijela javne vlasti i službenika za informiranje http://www.pristupinfo.hr/tijela-i-sluzbenici-za-informiranje/

Odluka o određivanju službenika za informiranje