Financijska izvješća

Financijski izještaj 1.1. – 30.9.2018.

Financijsko izvješće za period od 1.-6. mjeseca 2018.

Financijski izvještaj za period od 1.- 3. mjeseca 2018.

Godišnje financijsko izvješće 2017

Bilješka uz financijsko izvješće 2017

Pročišćeni tekst bilješki uz financijsko izvješće za 2016. godinu

Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2017.

Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017.

Bilješka uz financijsko izvješće, siječnj-lipanj 2017.

Financijski izvještaj za razdoblje od 1.1. do 31.3.2017.

Obrazloženje uz financijski izvještaj za razdoblje od 1.1. do 31.3.2017.

Financijsko izvješće, siječanj-rujan 2016.

Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016.

Statistika od 1. siječnja do 20. lipnja 2016.

Financijsko izvješće-1.1.16.-31.3.16..

Financijski izvještaj od 1.1. do 31.12. 2016.

Bilješka uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1. do 31.12.2016.

Financijski plan za 2016.

Financijsko izvješće, siječanj-rujan 2015.

Referentna stranica, izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnik, siječanj-rujan 2015.

Financijsko izvješće, siječanj – lipanj 2015.

Referentna stranica, izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnik, siječanj-lipanj, 2015.

Financijsko izvjesće, siječanj-ožujak 2015.

Referentna stranica, izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnik, siječanj-ožujak 2015.

Referentna stranica, izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnik, siječanj-prosinac 2014.

Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje-1.1. -31.12.2015.

FINA- potvrda o preuzetom financijskom izvješću, 2015.

Financijski plan za 2015. godinu

Financijsko izvješće za 2015.

Financijski plan prihoda za 2014. godinu

Financijski plan rashoda za 2014. godinu

Rebalans financijskog plana prihoda za 2014. godinu

Rebalans financijskog plana rashoda za 2014. godinu

Financijsko izvješće-siječanj-prosinac 2014.

Financijsko izvješće- siječanj-rujan 2014.

Referentna stranica, izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnik, siječanj-prosinac 2014.

Godišnji financijski izvještaj, od 1. do 12. mjeseca 2013. godine

Financijski plan prihoda za 2013. godinu

Financijski plan rashoda za 2013. godinu

Referentna stranica, izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika, siječanj -prosinac, 2013.

Rebalans financijskog plana prihoda 2013. godinu

Rebalans financijskog plana rashoda za 2013. godinu

 

Projekcije financijskog plana 

Projekcije financijskog plana za 2018.

Projekcije financijskog plana za 2017.

Projekcije financijskog plana za 2016. i 2017.godinu

 

Programska izvješća 

PROGRAMSKO IZVJEŠĆE SIJEČANJ 2018 – RUJAN 2018

PROGRAMSKO IZVJESCE 01 06 2018

Programsko izvješće 1. tromjesječje 2018

Programsko izvješće 2017.

Programsko izvješće 2017. statistika

Programsko izvješće sezona 2016_2017

Programsko izvješće siječanj rujan 2017

Programsko izvješće, siječanj lipanj 2017.

Programsko izvješće za RLJN 2016.

Programsko izvješće od 1. siječnja do 30. lipnja 2016.

Programsko izvješće, siječanj-ožujak 2016.

Programsko izvjesce za razdoblje od 1.1. do 31.12.2016.

Program rada za 2016. godinu

Programsko izvješće za sezonu 2015-2016

Programsko izvjesce, sijecanj-lipanj 2015.

Programsko izvjesce 1.1.2015. 31.12.2015.

Program rada za 2015. godinu

IZVJESCE O OSTVARENJU PROGRAMA godina 2014

Izvješće o realizaciji programa, siječanj-prosinac 2014.

Programsko izvješće za kazališnu sezonu 2013-2014