UPRAVA KAZALIŠTA
INTENDANT: Dr. sc. Marin Blažević
Tel.: 051/355-907
E-mail: intendant@hnk-zajc.hr; ured.intendanta@hnk-zajc.hr
Poslovna ravnateljica: Martina Radelja
Tel.: 051/355-907

HRVATSKA DRAMA
Ravnateljica: Renata Carola Gatica 
E-mail: hrvatska-drama@hnk-zajc.hr
Tel.: 051/355-940

OPERA
Ravnatelj: Petar Kovačić
E-mail:opera@hnk-zajc.hr
Tel.: 051/355-948

TALIJANSKA DRAMA-DRAMMA ITALIANO
Ravnatelj Talijanske drame: Giulio Settimo 
E-mail: drammaitaliano@hnk-zajc.hr 
Tel.: 051/355-964

BALET
Ravnateljica: Maša Kolar
E-mail: balet@hnk-zajc.hr
Tel.: 051/373-501

TEHNIKA
v.d. Upravitelja: Alan Vukelić
E-mail:tehnika@hnk-zajc.hr
Tel.: 051/355-983

KAZALIŠNO VIJEĆE

Nenad Šegvić predsjednik, akademski glumac-osnivač i umjetnički voditelj HKD-Međunarodnog festivala malih scena
prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija članica, Prorektorica za nastavu i studentska pitanja Sveučilišta u Rijeci
Danijel Trinajstić član, akademski glazbenik ravnatelj Glazbene škole “Ivan Matetić Ronjgov”
Saša Matovina član, pjevač zbora Opere Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka
Boris Blidar član, šef službe rasvjete u tehnici Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka
Anton Plešić zamjenik člana Borisa Blidara, glumac član ansambla Talijanske drame Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka
Konstituirajuća sjednica Kazališnog vijeća na kojoj je izabran predsjednik održana je 28. prosinca 2015. godine od kojeg dana teče mandat članovima Kazališnog vijeća.
Mandat Kazališnog vijeća traje od 28. prosinca 2015. do 27. prosinca 2019. godine.