Premijera BA(J)KE NISU KRIVE
Maja Katić

Redateljice:
Sudjeluju:
Dean Krivačić / Igor Vlajnić / Zrinka Kušević / Luka Babić / Lucija Pedić / Karlo Agoli / Erik Černeka / Jan Jokić / Duje Vujević / Petra Polić / Dora Smokrović / Ema Seifert / Ema Sacchi / Nina Berdik / Nina Abramović Dimec / Lora Matijašić / Vanja Paulić / Ilina Lukić / Mia Lukić / Leda Vujnović / Dora Katalinić / Iva Mačinković / Jana Mileusnić / Leon Hasančević Matijašić / Tarik Žižak / Antonio Valenčić / Dan Kabalin / Matija Danijel Žugaj / Toni Torbarac / Karla Šoštarić / Nuria Ricken / Matea Blažević / Iva Ukalović / Nika Miculinić / Nika Carević / Leon Kreso / Lana Rožić

Dok čitaju, djeca razvijaju maštu i samostalno kreiraju vizualne i druge okolnosti neke priče, dok čitaju, misao slobodno leti i oblikuje likove, predmete, predjele i njihove boje i oblike, zvukove i mirise, te njihovo značenje za čitatelja samog. Čitanje smatramo važnom navikom u odgoju djece, ali i bitnim temeljem daljnjeg obrazovanja i uspjeha u samoostvarenju svake osobe. Pogotovo prepoznajemo potrebu razgovora o čitanju i pročitanim pričama u današnje vrijeme kad je djeci lakše „pobjeći pred ekran“ televizije ili kompjutera u pasivnu poziciju promatrača ili konzumenta različitih sadržaja.

„Ba(j)ke nisu krive“ predstava je nastala nakon pedagoškog rada s polaznicima Programa Riječko kazalište mladih „Kamov”, a govori o svađi unuka i bake. Unuk je nezadovoljan jer svaku večer mora slušati bajke, a radije bi igrao igrice i zato odluči izvesti baku pred sud. U ovoj duhovitoj priči punoj razigranih songova, likovi iz poznatih bajki pojavljuju se na sudu kao svjedoci i u svom izlaganju brane svoj lik i važnost čitanja i pričanja bajki kako bi svom snagom opravdali vrijednost bajki i poruka koje one nose.

Sponzor predstave