ČAJKOVSKI, BORODIN

Dirigent:
Solist:
violončelo

18. siječnja 2020.

Na programu: Petar Iljič Čajkovski: Romeo i Julija, uvertira fantazija;
Petar Iljič Čajkovski: Rokoko varijacije za violončelo i orkestar;
Aleksandar Borodin: Simfonija br. 2 u h-molu