Edukacijski koncerti

GLAZBE SVIJETA – KULTURA RAZLIČITOSTI
Edukacijski koncert maestra Igora Vlajnića


Veljača 2018.

„Glazbe svijeta – kultura različitosti“ izuzetno su značajan projekt s kojim HNK Ivana pl. Zajca, a od ove godine i RKM „Kamov“ žele obilježiti značajnu 15. obljetnicu već nadaleko poznatih Edukativnih koncerata koji iz sezone u sezonu bilježe značajan rast broja mladih (i starijih) posjetitelja.

Ovogodišnji projekt zamišljen je kao cijeli niz aktivnosti s ciljem edukacije djece i mladih na području tradicionalne glazbe raznih naroda, s posebnim naglaskom na glazbu i kulturu nacionalnih manjina. Želja nam je mladima u ovom participativnom programu omogućiti proširivanje znanja i razvijanje posebnog senzibiliteta prema kulturi, ali i nacionalnim manjinama uopće, s konačnim ciljem promicanja tolerancije, dijaloga i bolje socijalne uključenosti mladih u nepovoljnom položaju.

Projekt je planiran u suradnji s različitim kulturno – umjetničkim udrugama nacionalnih manjina poput „Ilinden“, „Circolo“, „Prosvjeta“, „Kaljina“, „Romska budućnosti“, „Matica Slovačka“, „Beseda“, „Montenegrine“, „Rušnjak“, ali i sa stručnim suradnicima različitih područja (ističemo suradnju s Učiteljskim fakultetom u Rijeci). U edukativnom dijelu programa organizirat ćemo predavanja i radionice po školama iz čak tri županije, a planirana je i izložba kulturnog blaga u prostorima HNK, te naravno edukativni koncerti uz sudjelovanje pripadnika nacionalnih manjina, ali i ansambla Opere i Baleta HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci.