HRVATSKI GUDAČKI KVARTET

Hrvatski gudački kvartet

8. studenog 2020.

U najzahtjevnijem i najsavršenijem komornom sastavu – gudačkom kvartetu – dolazi do izražaja i zajedništvo i individualnost. Iako je Hrvatski gudački kvartet osnutkom najmlađi među hrvatskim kvartetima, svojom energijom, predanošću i kvalitetom brzo se etablirao kao vodeći komorni sastav u Hrvatskoj.

 

Martin Draušnik, violina
Alina Gubaidulina, violina
Aleksandar Jakopanec, viola
Zita Vaga, violončelo