Premijera LA COMMEDIA / PRAVA KOMEDIJA
omnibus

Concetto/Koncept:
Autori e regia / Autorice i redateljice:
Scenografia/Scenografija:
Costumi scelti da/ Kostime odabrala:
Assistente alla scenografia e costumi/ Asistentica scenografie i kostimografije:
Autori delle musiche/ Autori glazbe:
Žlice&Gitare: Nikola Nedić / Mario Jovev
Direttore di scena / Inspicijent:
Suggeritrice / Šaptačica:

GENTILEZZE A CENA / PRISTOJNOSTI ZA VEČEROM

Regia / Režija:
Interpreti/Glumci:

LA STORIA DI FIUME IN 10 MINUTI

Regia / Režija:
Interpreti/Glumci:

LE ALLEGRE COMARI DI FIUME/ VESELE ŽENE RIJEČKE

Regia / Režija:
Interpreti/Uloge:

L'ISPETTORE DELLE BOCCAPORTE/ INSPEKTOR GROTLA

Regia / Režija:
Testo / Tekst:
Lino Carpinteri & Mariano Faraguna
Interpreti/Uloge:

DIECI MINUTI ALLA FINE DEL MONDO / DESET MINUTA DO SMAKA SVIJETA

Regia / Režija:
Drammaturgia/Dramaturgija:
Interpreti/Glumci:

DI PASSAGGIO/ U PROLAZU

Regia / Režija:
Interpreti/Uloge:

E?/ I?

Regia / Režija:
Interpreti/Uloge:

prima/ premijera: 25 ottobre 2019 / 25. listopada 2019.

Il Dramma italiano in collaborazione con il Dramma croato TNC Ivan de Zajc / Suradnja Hrvatske i Talijanske drame HNK Ivana pl. Zajca

Predstava se izvodi uz titlove na hrvatskom jeziku

Su richiesta del pubblico e della critica che hanno osservato che al TNC “Ivan de Zajc” non si producono “vere commedie”, porteremo in scena “La Commedia” un progetto d’autore.
Dal momento che è estremamente spinoso trovare un accordo su cosa sia una “vera commedia”, abbiamo ingaggiato un gruppo di autori che, collaborando assieme alle nostre compagnie fiumane, Croata e Italiana, tenteranno di rispondere al quesito Maximum del teatro comico: come si realizza realmente una vera commedia?
Gli argomenti saranno tantissimi e si susseguiranno in un omnibus che la città di Fiume non ha mai visto. Non perdetevi “La Commedia” dell’anno. Il desiderio di divertimento, che la città ha lungo ambito, verrà finalmente soddisfatto!
/

Omnibus „Prava komedija“ donosimo na scenu „Zajca” kao odgovor na zahtjeve publike i kritike da se u riječkom Kazalištu napokon dogodi „prava komedija“. Nastala kao reakcija na tvrdnju redakcije Kulture Novog lista, onu da kazalištu nedostaje „pravih komedija“, ova predstava pokušat će, uz pomoć deset kazališnih autorica i autora, odgovoriti na pitanje što bi to bila „prava komedija“. Ovaj uzbudljivi izazov za naše suradnike proizlazi upravo iz činjenice da je izuzetno teško odrediti što bi to doista bila „prava komedija“, i to stoga što smijeh izmiče svakom pokušaju kontrole, definicije, norme, bilo kakve ispravnosti. Komedija, povijesno gledajući, ne teži moralnoj uzvišenosti, bogovima, uzoritim protagonistima. Ona, kao što kaže Aristotel, potiče osjećaje neugode i ugode, sažaljenja, bojazni i veselja, čime dovodi do pročišćenja tih i takvih osjećaja. Komedija nastaje upravo tamo gdje napušta ideju toga što komično jest. Upravo zato, na veselje nas i naše publike, najveće majstorice i majstori komičnog primit će se ovog lucidnog zadatka. Svatko od njih u vremenskom će ograničenju od deset minuta ponuditi odgovor na pitanje koje odgovora nema i, nadamo se, natjerati vas da plačete od smijeha.

Durata spettacolo 1 ora e 20 minuti / Predstava traje jedan sat i dvadeset minuta.

Durata spettacolo in caso di eccesso di risate 1 ora e 30 minuti / Trajanje predstave u slučaju previše smijeha jedan sat i trideset minuta.

Preghiamo il gentile pubblico di non ridere complessivamente per più di 10 minuti. / Molimo cijenjenu publiku da se smijehu ne prepusti više od deset minuta.

Grazie /Hvala

La Direzione/ Ravnateljstvo.

Foto & Video galerija

 

 

La Voce – Il carattere di tutto Italiano per far ridere e divertire

La voce del popolo – Giulio Settimo, stagione del Dramma Italiano

Novi list – mali komadi s fijumanskim štihom

La Voce – La Commedia debutta in italiano

Novi list – premijerno izvedena predstava La Commedia

Radio Rijeka – premijera Prave komedije na talijanskom je La Commedia

La Voce – Allo Zajc una Commedia per le risate garantite

Nacional – Više redatelja pokazuju što je za njih prava komedija

Urbancult – La commedia

Film mag- premijera talijanske drame

Riječanin – novi redatelji pokazuju što je za njih komedija na talijanskom jeziku

Rijeka danas- la Commedia premijerno u Zajcu

Fiuman – la Commedia u petak u Zajcu

Teklić – La Commedia, novi redatelji pokazuju što je za njih prava komedija

Showbizz magazin -nova premijera Talijanske drame – La Commedia

Torpedo.media – premijera predstave La Commedia sutra u Zajcu

[/hnk-komentar]