Premijera ODISEJA

Koreografija i koncept:
Walter Matteini / Ina Broeckx

Premijera: ožujak 2021.

Struktura pripovijedanja „Odiseje“ organizirana je shematski preciznim narativom, konfigurirana kao skup priča: poput bajke. Uliks je heroj, tragač, progonjen sudbinom. On je prijetvoran, pronicljiv, razborit, ali i dovoljno hrabar da izazove superiorne sile. Odisej je vječni simbol putnika i njegov dom je putovanje. Dramatika migracija, milijuna ljudi u pokretu, iznova je aktualna tema. Baletna „Odiseja“ priča je o mitskoj povijesti u službi produbljivanja sadašnjosti.