Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članka 3. i 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017)
Hrvatsko narodno kazalište Ivan pl. Zajc Registar ugovora i okvirnih sporazuma čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00kn objavljuje
u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) i na svojim službenim stranicama http://hnk-zajc.hr/pregled-ugovora/

 

IV. Registar 2018

2018 REGISTAR UGOVORA 29-06-2018

Registar ugovora 2017 i 2018. godina

REGISTAR ugovora o javnoj nabavi

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Registar ugovora HNK Zajc_travanj 2017.