Cijene se odnose na jedno pretplatničko mjesto s već uračunatim popustom od 10% za premijerne pretplate DP, GP i KP1 I KP2, 30% za pretplate G1, G2, G3, PP, VP, DI Adulti, Komedije u Zajcu, 40% za pretplatu Zajc off te 50% za Studentsku pretplatu.
Na navedene cijene umirovljenicima i studentima omogućavamo dodatni popust od 20% (osim Studentske pretplate u kojoj je već uračunat popust od 50%) te popust od 10% za pretplatu Zajc off. U pretplatama za mlade uračunat je maksimalan popust od 50% i na te pretplate ne odobravamo dodatne popuste.

KATEGORIJA MJESTA U GLEDALIŠTUDP
GPKP1KP2G1, G2 i G3
10%
6 predstava
10%
6 predstava
10%
6 koncerata
10%
4 koncerta i 1 opera
30%
8 predstava
Lože mezzanin440,00550,00450,00360,00490,00
Lože I. kat 6-10405,00495,00405,00324,00450,00
Lože I. kat 2-5380,00445,00360,00288,00410,00
Parter355,00400,00360,00288,00365,00
Parter 1 i 2. red270,00216,00
Lože II. kat 6-10355,00400,00360,00288,00365,00
Lože II. kat 2-5315,00345,00270,00216,00325,00
Balkon280,00255,00225,00180,00270,00
Kategorija mjesta u gledalištuPPVPDI AdultiSPKOMEDIJE U ZAJCUZAJC OFF
30%
8 predstava
30%
8 predstava
30%
5 predstava / spetacoli
50%
7 predstava
30%
6 predstava
40%
6 predstava
Lože mezanin505,00525,00230,00305,00330,00
Lože I. kat 6-10465,00480,00210,00280,00310,00
Lože I. kat 2-5420,00430,00195,00255,00290,00
Parter380,00380,00185,00230,00270,00230,00
Parter 1 i 2. red
Lože II. kat 6-10380,00380,00185,00230,00270,00
Lože II. kat 2-5340,00330,00170,00205,00245,00
Balkon280,00260,00150,00150,00220,00
KATEGORIJA MJESTA
U GLEDALIŠTU
MUZ ZAJC 1
ZAJC 2
ZAJC 3
ZAJC 4
DI ALUNNI
I.-VI.
DI ALUNNI
V.-VIII.
DI UNIVERSITÁDI SMSI
50% 50%
50%
50%
50%50%
50%
BALKON130,00140,00160,00100,00110,00100,00
PARTER 150,00160,00190,00100,00120,00130,00120,00
LOŽE II. kat 160,00170,00210,00130,00140,00130,00
LOŽE I. kat 180,00190,00240,00145,00155,00145,00
LOŽE Mezanin 200,00
210,00260,00160,00170,00150,00