Otvoreni natječaji:


 

NATJEČAJ

za izbor kandidata za obavljanje poslova:

„član orkestra Opere-trombon II”, (jedan izvršitelj)

Uvjeti za člana orkestra Opere-trombon:

 • završena muzička akademija,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • bez obzira na radno iskustvo,
 • uspješno položena audicija.

Kandidati/kandidatkinje uz pisanu prijavu obvezno prilažu: životopis, fotopresliku diplome muzičke akademije, ako postoji dokaz o radnom iskustvu profesionalnog glazbenika, (potvrde poslodavca, preslike ugovora o radu, ugovora o djelu/autorskom djelu ili drugi odgovarajući dokaz kojim se dokazuje radno iskustvo u svojstvu profesionalnog glazbenika).

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte opera@hnk-zajc.hr uz naznaku u Predmetu e-mail poruke “Prijava za člana orkestra Opere-trombon II”, a životopis, fotopreslika diplome i dokazi o znanju traženog stranog jezika i radnom iskustvu dostavljaju se kao prilog (attach) u word ili pdf. formatu.

Kandidati/kandidatkinje koji udovoljavaju traženim uvjetima obvezno pristupaju audiciji prema općem aktu o audiciji.

Audicija će se održati u zgradi kazališta a točan datum bit će pravovremeno objavljen.

U prilogu natječaja nalaze se programi za pripremu kandidata/kandidatkinja za audiciju.

S kandidatom/kandidatkinjom koji/koja položi audiciju zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme sukladno odredbama Zakona o kazalištima i općima aktima kazališta.

Natječaj je otvoren od 02.10.2017. do 17.11.2017. godine.

Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati.

David-koncertino Program Audicije za Trombon II

David-koncertino


 

NOTICE OF OPEN COMPETITON

Vacancy for the position one member of the Orchestra – trombone II– open competition
Competition is open for both male and female candidates equally

Qualifications requirements for member of the Orchestra – trombone player:

 • music academy diploma,
 • fluency in English
 • successful audition.

In addition to written application, the applicants shall submit the following: curriculum vitae, photocopy of music academy diploma, and proof of work experience as professional musician (supporting documents from employers, photocopies of permanent and/or temporary employment contracts or any other relevant proof)
Applications with supporting documents are to be delivered to this e-mail address: opera@hnk-zajc.hr, with the following Subject Line: “Application for ”, with the files containing the CV, photocopy of diploma and proof of professional experience attached in word or pdf format.
Candidates who meet the criteria shall attend a mandatory audition in accordance with the General Audition Rules.
Audition is to be held in the Theatre building, the exact date will be announced on our official website.
Audition programme and sheet music are enclosed with this competition notice.
After the audition, the successful candidate will be awarded an employment contract for a definite period of time, pursuant to the Theatres Act and general rules and regulations.

This competition is open from 2 October 2017 and closing on 17 November 2017.

Incomplete applications or applications submitted after the final deadline will not be taken into consideration.
The results of the Competition will be published on the Theatre website: www.hnk-zajc.hr Information→Competitions→Employment.

David-koncertino Program Audicije za Trombon II

David-koncertino


 

NATJEČAJ

 za izbor kandidata za obavljanje poslova

DRAMSKI GLUMAC u ansamblu HRVATSKE DRAME:

glumac-srednje uloge jedan izvršitelj,

glumac-velike i srednje uloge jedan izvršitelj.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe muškog spola što je uvjetovano prirodom i potrebama posla i mogućnosti izvršavanja repertoara, (sukladno čl. 13. stavku 4. Zakona o ravnopravnosti spolova, Narodne novine br. 82/08 i 69/17)

Uvjeti za kandidate:

 • visoka stručna sprema, završena Akademija dramske umjetnosti, drugi istovrsni, odnosno jednakovrijedni studiji glume kojima se stječe tražena stručna sprema
 • najmanje 2 godine radnog iskustva u oblasti dramske kazališne umjetnosti,
 • znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu, (za kandidate-strane državljane),
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • uspješno položena audicija

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

 • Životopis
 • Fotografiju
 • Showreal (ako ga kandidat posjeduje)
 • presliku dokaza o postignutoj visokoj stručnoj spremi
 • dokaz o radnom iskustvu profesionalnog glumca, najmanje 2 godine

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji prema općem aktu o audiciji. Audicija će se održati u drugoj polovici listopada 2017. u zgradi kazališta. O točnom datumu kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.

Ugovor o radu sklapa se na dvije godine u skladu s odredbama Zakona o kazalištima i općim aktima.

Prijave se primaju e-poštom do 15. listopada 2017. do 12 sati na hrvatska-drama@hnk-zajc.hr uz naznaku u Predmetu e-mail poruke „Prijava na natječaj“.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.


N A T J E Č A J

za izbor kandidata za obavljanje poslova:

„član orkestra Opere-timpani“, jedan izvršitelj

“član orkestra Opere-vođa udaraljki, jedan izvršitelj

Uvjeti za člana orkestra Opere-timpani:

 • završena muzička akademija,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva kao glazbenik,
 • uspješno položena audicija.

Uvjeti za člana orkestra Opere-vođa udaraljki:

 • završena muzička akademija,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • bez obzira na radno iskustvo,
 • uspješno položena audicija.

Kandidati/kandidatkinje uz pisanu prijavu obvezno prilažu: životopis, fotopresliku diplome muzičke akademije, dokaz o radnom iskustvu profesionalnog glazbenika za člana orkestra Opere-timpani, (potvrde poslodavca, preslike ugovora o radu, ugovora o djelu/autorskom djelu ili drugi odgovarajući dokaz kojim se dokazuje traženo radno iskustvo u svojstvu profesionalnog glazbenika).

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte opera@hnk-zajc.hr uz naznaku u Predmetu e-mail poruke “Prijava za člana orkestra Opere-timpani odnosno udaraljke”, a životopis, fotopreslika diplome i dokaz radnom iskustvu dostavljaju se kao prilog (attach) u word ili pdf. formatu.

Kandidati/kandidatkinje koji udovoljavaju traženim uvjetima obvezno pristupaju audiciji prema općem aktu o audiciji.

Audicija će se održati u zgradi kazališta u listopadu a točan datum bit će pravovremeno objavljen.

U prilogu natječaja nalaze se programi za pripremu kandidata/kandidatkinja za audiciju.

S kandidatom/kandidatkinjom koji/koja položi audiciju zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme sukladno odredbama Zakona o kazalištima i općima aktima kazališta.

Natječaj je otvoren od 28.07.2017. do 15.10.2017. godine.

Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati.

Audicija timpani

Audicija vođa udaraljki

Dionice udaraljke

Dionice timpani

Popis instrumenata-list of avl.instruments


NOTICE OF OPEN COMPETITON
Vacancy for the position one member of the Orchestra – timpani and one member of the Orchestra percussion – open competition

Competition is open for both male and female candidates equally

Qualifications requirements for member of the Orchestra – timpani player:

 • music academy diploma,
 • 1 years work experience as professional musician,
 • fluency in English
 • successful audition.

Qualifications requirements for member of the Orchestra – percussion player:

 • music academy diploma,
 • fluency in English
 • successful audition.

In addition to written application, the applicants shall submit the following: curriculum vitae, photocopy of music academy diploma, and proof of work experience as professional musician (supporting documents from employers, photocopies of permanent and/or temporary employment contracts or any other relevant proof attesting that the applicant has a minimum of 1years work experience as professional musician – for kettledrums player only).

Applications with supporting documents are to be delivered to this e-mail address: opera@hnk-zajc.hr, with the following Subject Line: “Application for ”, with the files containing the CV, photocopy of diploma and proof of professional experience, attached in word or pdf format.
Candidates who meet the criteria shall attend a mandatory audition in accordance with the General Audition Rules.

Audition is to be held in the Theatre building, the exact date will be announced on our official website.

Audition programme and sheet music are enclosed with this competition notice.
After the audition, the successful candidate will be awarded an employment contract for a definite period of time, pursuant to the Theatres Act and general rules and regulations.

This competition is open from 28 July 2017 and closing on 15 October 2017.

Incomplete applications or applications submitted after the final deadline will not be taken into consideration.

The results of the Competition will be published on the Theatre website: www.hnk-zajc.hr Information→Competitions→Employment.

Audicija timpani

Audicija vođa udaraljki

Dionice udaraljke

Dionice timpani

Popis instrumenata-list of avl.instruments