Otvoreni natječaji:

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
Prva flauta s obvezom treće i piccola

u ansamblu OPERE:
– jedan izvršitelj,

Opis posla:
Obavlja sve poslove vezane uz glazbenika člana orkestra glede instrumenta koji svira
Nastupa u svim kazališnim predstavama i događanjima,(koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, operne, baletne predstave i sl.)
Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga

Uvjeti za kandidate:

 • Potrebna stručna sprema navodi se sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 63/11)
 • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema s područja umjetničkog područja
 • Za kandidate koji su školovanje pohađali u inozemstvu prihvatit će se najviši stupanj obrazovanja u sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja dostupan u zemlji iz koje dolazi kandidat.
 • Potrebno stručno ili umjetničko usmjerenje: muzička akademija
 • Za kandidate koji su školovanje pohađali u inozemstvu prihvatit će se najviši stupanj obrazovanja u sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja dostupan u zemlji iz koje dolazi kandidat.
 • Potrebno radno iskustvo: najmanje 1 godina radnog iskustva kao glazbenik
 • Potrebno znanje svjetskih jezika: aktivno znanje engleskog jezika
 • Posebni zahtjevi: polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

 • Životopis
 • presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi
 • dokaz o radnom iskustvu
 • Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji prema općem aktu o audiciji.
  Cv, uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na opera@hnk-zajc.hr i kadrovska@hnk-zajc.hr uz oznaku “Prijava na natječaj -flauta”.

Odabrani kandidati bit će pozvani na audiciju dana 20.07.2018.godine.
Na audiciji kandidati su obvezni prezentirati izvedbe :

Prva etapa *:
1.W.A.Mozart: Koncert za flautu u G-duru
ili
W.A.Mozart: Koncert za flautu u D-duru

2. J. Ibert: Koncert za flautu – 1.st. (Allegro)

Druga etapa *:
Orkestralne dionice:
G. Bizet: Carmen: entr’acte
G. Rossini: Wilhelm Tell, uvertira
M. Ravel: Daphnis et Chloe
L. van Beethoven: Leonore, uvertira br. 3
L. van Beethoven: Simfonija br. 3 Eroica
A. Dvořák: Simfonija br. 8
C. Debussy: Prelude a l’apres midi d’un faune
R. Strauss: Salome – Ples sedam velova

*Komisija zadržava pravo da izmijeni redosljed ili izostavi neke skladbe ili dionice prilikom same audicije.

Ugovor o radu sklapa se na rok od četiri godine uz godinu dana pokusnog rada u skladu s odredbama Zakona o kazalištima i općim aktima, a ukoliko se radi o kandidatu koji je stranac ugovor će se sklopiti na period sukladno odredbama Zakona o strancima.

Prijave se primaju e-poštom do 10.srpnja 2018. do 12 sati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

pdf orkestralne dionice – pdf orchestral excerpts

pdf orkestralne dionice -pdf orchestral excerpts.