Otvoreni natječaji:

NATJEČAJ

Voditelj računovodstvene službe

OPIS POSLA:
– vodi i organizira rad službe
– koordinira rad djelatnika službe sa radom drugih službi kazališta
– izrađuje završni račun i financijska izvješća propisana zakonom
– prati i primjenjuje zakonske propise iz svog područja rada
– poslove obavlja po pravilima računovodstvene struke prema nalogu poslovnog ravnatelja
– obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti :
Životopis,
Kopija domovnice,
Uvjerenje o nekažnjavanju,
Izvadak iz ERPS-a,
Preslika diplome

Potrebna stručna sprema: VSS

Potrebno stručno usmjerenje: diplomirani ekonomist

Probni rad:  6 mjeseci

Potrebno radno iskustvo: najmanje 5 godine radnog iskustva na poslovima u struci, poželjno u proračunskom računovodstvu

Napredno znanje rada s računalom

Aktivno znanje engleskog jezika

Natječaj je otvoren od 11.12.2017. do 18.12.2017. godine.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte: kadrovska@hnk-zajc.hr


 

NATJEČAJ

Poslovni ravnatelj

Poslovni ravnatelj prema nalogu Intendanta organizira, usmjerava i vodi financijsko poslovanje Kazališta, na način da ono u cijelosti provodi osnovni programski i financijski okvir.

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti :
Životopis,
Kopija domovnice,
Uvjerenje o nekažnjavanju,
Izvadak iz ERPS-a,
Preslika diplome

Zamjena 2 mjeseca.

Potrebna razina obrazovanja: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni studij s područja ekonomije kao i stečena visoka stručna prema s područja ekonomije sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Najmanje 5 godina radnog iskustva na organizacijskim ili rukovodećim poslovima

Aktivno znanje engleskog jezika i još jednog stranog jezika

Natječaj je otvoren od 12.12.2017. do 19.12.2017. godine.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte: kadrovska@hnk-zajc.hr