Otvoreni natječaji:

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
Prva truba s obvezom treće
u ansamblu OPERE:
– jedan izvršitelj,

Opis posla:
Obavlja sve poslove vezane uz glazbenika člana orkestra glede instrumenta koji svira.
Nastupa u svim kazališnim predstavama i događanjima,(koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, operne, baletne predstave i sl.).
Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Uvjeti za kandidate:
• Potrebna stručna sprema navodi se sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 63/11)
• Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema s područja umjetničkog područja
• Za kandidate koji su školovanje pohađali u inozemstvu prihvatit će se najviši stupanj obrazovanja u sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja dostupan u zemlji iz koje dolazi kandidat.
• Potrebno stručno ili umjetničko usmjerenje: muzička akademija
• Potrebno radno iskustvo: najmanje 1 godina radnog iskustva kao glazbenik
• Potrebno znanje svjetskih jezika: aktivno znanje engleskog jezika
• Posebni zahtjevi: polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
• Životopis
• presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi
• dokaz o radnom iskustvu
• Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o provođenju postupka audicije za kazališne umjetnike članove orkestra Opere.
Životopis, uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na opera@hnk-zajc.hr i kadrovska@hnk-zajc.hr uz oznaku “Prijava na natječaj -prva truba”.
Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju. Dan održavanja audicije odredit će se naknadno, a o čemu će kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

Na audiciji, koja se ima održati u zgradi Kazališta na adresi Verdijeva bb, Rijeka, kandidati su obvezni prezentirati izvedbe :

Prva etapa *:
1. J.Haydn: Koncert za trubu i orkestar u Es-duru
2. I.Stravinski: Petruška

Druga etapa *:
Orkestralne dionice:
G. Donizetti: Don Pasquale – uvertira
P.I. Čajkovski: Labuđe jezero
P.I. Čajkovski: Orašar
G. Verdi: Aida
L. van Beethoven: Leonore, uvertira
G. Mahler: 5. simfonija
D. Šostakovič: 5. simfonija
D. Bruckner: 7. simfonija
M.P. Musorgski/M. Ravel: Slike s izložbe

*Komisija zadržava pravo da izmijeni redoslijed ili izostavi neke skladbe ili dionice prilikom same audicije.
Ugovor o radu sklapa se na rok od četiri godine uz 1 (jednu) godinu probnog rada u skladu s odredbama Zakona o kazalištu (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14) , a ako se radi o kandidatu koji je stranac ugovor će se sklopiti na period sukladno odredbama Zakona o strancima.
Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.
Prijave se primaju e-poštom do 10.listopada 2018. do 12 sati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Kazališta.
Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.