NATJEČAJ 

Knjigovođa II

Obavlja mjesečni obračun plaća i naknada plaće i ostale isplate. Vodi porezne kartice, usklađuje plaćene poreze i doprinose iz plaća i na plaću radnika s poreznom upravom. Obračunava i vrši refundaciju bolovanja od HZZO-a, obavlja obračun obustava iz plaće, izrađuje godišnju evidenciju isplaćenih dohodaka od nesamostalnog rada, te sve potrebne poslove likvidatora plaća. Vodi analitičku knjigu osnovnih sredstava, obavlja usklađenje analitičke evidencije s glavnom knjigom, knjigovodstveno obavlja sve poslove za pripremu inventure i popisa tih sredstava.

Potrebna stručna sprema: SSS, VŠS, VSS

Potrebno stručno usmjerenje: društveni smjer

Potrebno radno iskustvo: najmanje 3 godine

Napredno znanje rada s računalom

Natječaj je otvoren od 07.04.2017. do 14.04.2017. godine.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte kadrovska@hr


REZULTATI NATJEČAJA

REZULTATI AUDICIJE ZA ČLANA ORKESTRA OPERE – DIONICE VIOLONCELLO TUTTI

Na audiciju za člana orkestra opere – dionice violoncello prijavila su dva kandidata – Paola Bralić i Francesca Genovese. Glasačka komisija, u sastavu Vesna Kolacio, Svetlana Sušanj Karabdić i Ivana Kajdi nakon prebrojavanja glasova utvrdila je da je u drugi krug audicije prošao kandidat br. 1 – Paola Bralić.

Nakon II.kruga audicije glasačka komisija nakon prebrojavanja glasova utvrdila je da audiciju uspješno prošla Paola Bralić.

REZULTATI AUDICIJE ZA ČLANA ORKESTRA OPERE – 2.VIOLINE TUTTI

Na audiciju za člana orkestra opere – 2. violina tutti pristupile su tri kandidatkinje Ewa Kaszuba, Božena Barišić i Ariana Škrinjar. Glasačka komisija u sastavu Vesna Kolacio, Svetlana Sušanj Karabdić i Ivana Kajdi nakon prebrojavanja glasova utvrdila je da u drugi krug audicije prolaze dvije kandidatkinje – Ewa Kaszuba i Božena Barišić.

Nakon II.kruga audicije glasačka komisija nakon prebrojavanja glasova utvrdila je da je audiciju uspješno prošla Ewa Kaszuba.

REZULTATI AUDICIJE ZA ČLANA ORKESTRA OPERE VOĐA DIONICE VIOLONCELLO

Na audiciju za člana orkestra opere- vođa dionice violoncello  pristupila su dva kandidata: Jakov Kunjko i Giovanni Genovese. Glasačka komisija u sastavu Vesna Kolacio, Svetlana Sušanj Karabdić i Ivana Kajdi nakon prebrojavanja glasova utvrdila je da je drugi krug audicije prošla oba kandidata – Jakov Kunjko i Giovanni Genovese.

Nakon II.kruga audicije glasačka komisija nakon prebrojavanja glasova utvrdila je da audiciju uspješno prošao Giovanni Genovese.


N A T J E Č A J

za izbor kandidata, (m/ž), za obavljanje poslova:

“član orkestra Opere-vođa dionica violoncello, jedan izvršitelj,

“član orkestra Opere-II violina tutti“, jedan izvršitelj,

“član orkestra Opere-violoncello tutti“, jedan izvršitelj,

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, (m/ž).

Uvjeti za kandidate/kandidatkinje:

 • završena muzička akademija,
 • najmanje 2 godine radnog iskustva (vođa dionica violoncello)
 • bez obzira na radno iskustvo (II violina tutti i violoncello tutti),
 • uspješno položena audicija.

Kandidati/kandidatkinje uz pisanu prijavu obvezno prilažu: životopis, fotopresliku diplome muzičke akademije, dokaz o radnom iskustvu profesionalnog glazbenika, (potvrde poslodavca, preslike ugovora o radu, ugovora o djelu/autorskom djelu ili drugi odgovarajući dokaz kojim se dokazuje traženo radno iskustvo u svojstvu profesionalnog glazbenika).

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte opera@hnk-zajc.hr uz naznaku u Predmetu e-mail poruke “Prijava za poslove “član orkestra Opere-II violina tutti”, odnosno “član orkestra Opere-violoncello tutti”, odnosno “član orkestra Opere-vođa dionica violoncello”, a životopis, fotopreslika diplome i dokazi o radnom iskustvu dostavljaju se kao prilog (attach) u word ili pdf. formatu.

Kandidati/kandidatkinje koji udovoljavaju traženim uvjetima obvezno pristupaju audiciji prema općem aktu o audiciji.

Audicija će se održati u zgradi kazališta u mjesecu siječnju 2017. godine, a točan datum bit će pravovremeno objavljen.

U prilogu natječaja nalaze se program audicije i notni materijal za audiciju.

S kandidatom/kandidatkinjom koji/koja položi audiciju zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme od 15.02.2017. sukladno odredbama Zakona o kazalištima i općima aktima kazališta.

Plaća za poslove “vođa dionica violoncello” iznosi cca. 8.970,00 kn bruto.

Plaća za poslove “II violina tutti” i “violoncello tutti” iznosi cca. 6.200,00 kn bruto.

Natječaj je otvoren od 20.12.2016. do 25.01.2017. godine.

Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati.

PRILOG:

 • Program audicije
 • Notni materijal

Program audicije za violončelo – vođa

Program audicije za violončelo

Program audicije za violina tutti

Notni materijal- vođa dionice violončelo

Notni materijal -violončelo

Notni materijal-violina


 

NOTICE OF OPEN COMPETITION
Vacancy for the position of:

– Principal Violoncello of the Opera Orchestra

– Violoncello Tutti

– II. Violin Tutti

Competition is open for both male and female candidates equally.

Qualifications requirements
• music academy diploma,
• 2 years of work experience as professional musician (for Principal violoncello),
• successful audition

In addition to written application, the applicants have to submit the following: curriculum vitae, photocopy of music academy diploma, and proof of work experience as professional musician for position of Principal Violoncello (supporting documents from employers, photocopies of permanent and/or temporary employment contracts or any other relevant proof attesting that the applicant has minimum of 5 years work experience as professional musician).

Applications with supporting documents are to be delivered to this e-mail address: opera@hnk-zajc.hr, with the following Subject Line: “Application for Principal Violoncello / Violoncello tutti / II. Violin tutti Position”, with the files containing the CV, photocopy of diploma and proof of professional experience, attached in word or pdf format.
Candidates who meet the criteria shall attend a mandatory audition in accordance with the General Audition Rules.

Audition is to be held in the Theatre building last week in January 2017. The exact date will be announced in a timely manner.  Audition programme and sheet music are enclosed with this competition notice.

After the audition, the successful candidate will be awarded an employment contract for a definite period of time from 15 Fab 2017, pursuant to the Theatres Act and general rules and regulations.

The salary for Principal Violoncello of the Opera Orchestra is approximately 8.970,00 kn gross.

The salary for II. Violin tutti and Violoncello tutti is approximately 6.200,00 kn gross

This competition is open starting from 20 December 2016 and closing on 25 January 2017.

Incomplete applications or applications submitted after the final deadline will not be taken into consideration.

Attachment:

 • programme
 • sheet music

Programme for the audition- Principal Violoncello of the Opera Orchestra

Programme for the auditon – Violoncello

Programme for the audition – violina tutti

Sheet music-Principal Violoncello of the Opera Orchestra

Sheet music-violoncello

Sheet music-violina tutti


NATJEČAJ

Balet HNK Ivana pl. Zajca Rijeka traži muškog plesača, sa jakom klasičnom i modernom baletnom tehnikom, za rad od 1.1.2017.  Sve zainteresirane molimo da pošalju cv, fotografije i video-snimku (ili link) na balet@hnk-zajc.hr.  Odabrani kandidati biti će pozvani na audiciju.

Ballet HNK Ivan pl. Zajc Rijeka is seeking a male dancer, with strong classical and modern dance technique, to start work on 1.1.2017.  All potential applicants are kindly asked to send their cv, photos and video-recording (or link) to balet@hnk-zajc.hr. Preselected candidates will be invited for an audition.


REZULTATI AUDICIJE!

Za ulogu Crvenkapice u predstavi Giorgia Amodea „ČUVAJ SE VUKA ILI CRVENKAPICA / ATTENTI AL LUPO OVVERO CAPPUCCETTO ROSSO“ odabrana studentica studija “Gluma i mediji” – Nika Ivančić.

POZIV NA AUDICIJU 

Pozivamo studentice glume sa studija „Gluma i mediji“ na audiciju za ulogu Crvenkapice u predstavi Giorgia Amodea „ČUVAJ SE VUKA ILI CRVENKAPICA / ATTENTI AL LUPO OVVERO CAPPUCCETTO ROSSO“ . Audicija će se održati 21.10. od 11.00h do 15.00h u Orkestralnoj dvorani zgrade HNK Ivana pl. Zajca. Prijave za audiciju s priloženim životopisom potrebno je poslati na e-mail hrvatska-drama@hnk-zajc.hr


RIJEKA 23.rujna 2016.

REZULTATI AUDICIJE ZA ČLANA ORKESTRA OPERE – VOĐA DIONICE KONTRABASA

Na audiciju za član orkestra opere-vođa dionice kontrabasa prijavila su tri kandidata – Jura Herceg, Darko Zlopaša i Karlo Anić. Glasačka komisija, u sastavu Petra Šegić, Marijan Lincmajer i Emina Županić nakon prebrojavanja glasova utvrdila je da je u drugi krug audicije prošao kandidat br.3 – Jura Herceg.

Nakon II.kruga audicije glasačka komisija nakon prebrojavanja glasova utvrdila je da audiciju uspješno prošao Jura Herceg!

REZULTATI AUDICIJE ZA ČLANA ORKESTRA OPERE – 1.VIOLINE TUTTI
Na audiciju za član orkestra opere – 1. violina tutti pristupila su tri kandidata/kinje Andrea Rizoniko, Bernard Balaž i Mislav Salopek. Glasačka komisija u sastavu Petra Šegić, Marijan Lincmajer i Emina Županić nakon prebrojavanja glasova utvrdila je da u drugi krug audicije prolaze sva tri kandidata/kinje – Andrea Rizoniko, Bernard Balaž i Mislav Salopek

Nakon II.kruga audicije glasačka komisija nakon prebrojavanja glasova utvrdila je da je audiciju uspješno prošao Bernard Balaž.

REZULTATI AUDICIJE ZA ČLANA ORKESTRA OPERE VIOLONCELLO TUTTI
Na audiciju za član orkestra opere- violoncello tutti pristupila su dva kandidata/kinje: Anthony Havelka i Ilsu Guresci. Glasačka komisija u sastavu Petra Šegić, Marijan Lincmajer i Emina Županić nakon prebrojavanja glasova utvrdila je da je drugi krug audicije prošao kandidat br. 2 – Anthony Havelka.

Nakon II.kruga audicije glasačka komisija nakon prebrojavanja glasova utvrdila je da audiciju uspješno prošao Anthony Havelka!


PROŠLI NATJEČAJI

N A T J E Č A J

za izbor kandidata, (m/ž), za obavljanje poslova

 1. član orkestra opere-vođa dionice kontrabasa,
 2. član orkestra opere-1. violina tutti,
 3. član orkestra opere- violoncello tutti

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, (m/ž).

Uvjeti za kandidate/kandidatkinje

 • završena muzička akademija,
 • najmanje dvije godine radnog iskustva kao profesionalni glazbenik, (vođa dionice kontrabasa),
 • najmanje 1 godina radnog iskustva kao profesionalni glazbenik, (1. violina tutti),
 • bez obzira na radno iskustvo, (violončelo tutti),
 • uspješno položena audicija.

Kandidati/kandidatkinje uz pisanu prijavu obvezno prilažu: životopis, fotopresliku diplome muzičke akademije, dokaz o radnom iskustvu profesionalnog glazbenika, (potvrde poslodavca, preslike ugovora o radu, ugovora o djelu/autorskom djelu ili drugi odgovarajući dokaz kojim se dokazuje traženo radno iskustvo u svojstvu profesionalnog glazbenika).

Prijave s traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte opera@hnk-zajc.hr uz naznaku u predmetu mail poruke “Prijava za poslove (navesti naziv poslova)”, a životopis, fotopreslika diplome i dokazi o radnom iskustvu dostavljaju se kao prilog (attach) u word ili pdf formatu.

Kandidati/kandidatkinje koji udovoljavaju traženim uvjetima obvezno pristupaju audiciji prema općem aktu o audiciji.

Audicija za vođu kontrabasa održat će se u zgradi kazališta na dan 23.9.2016., a za 1. violinu tutti i violoncello tutti audicija će se održati u zgradi Kazališta na dan 22.09.2016. godine. Točno vrijeme audicije bit će naznačeno naknadno, a ovisit će o broju prijavljenih kandidata.

U prilogu ovog natječaja nalaze se program audicije i notni materijal za audiciju.

S kandidatom/kandidatkinjom koji/koja položi audiciju sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme u skladu sa Zakonom o kazalištima i općim aktima.

Natječaj je otvoren četrdesetpet (45) dana od dana objave, rok počinje teći od dana 29. srpnja 2016. godine, a ističe zaključno s danom 12. rujna 2016. godine.

Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan navedenog roka neće se razmatrati.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni putem web stranica kazališta:

www.hnk-zajc.hr Informacije→Natječaji→Zapošljavanje

U Rijeci 29.srpnja 2016.

Program i notni materijali:

Program audicije – vođa dionice kontrabasa

Notni materijal – vođa dionice kontrabasa

Program audicije – 1. violina tutti

Notni materijal – 1. violina tutti

Program audicije – violoncello tutti

Cello-tutti-notni mat

 ____________________________________________________________________________________________

Notice of open competition

Vacancy for the position of

  1. Leader of the Contrabass
  2. First violin tutti
  3. Violoncello tutti

Qualifications requirements

 • music academy diploma,
 • at least two years of work experience as a professional musician, (leader of the contrabass),
 • at least one year of work experience as a professional musician, (first violin tutti)
 • regardless of work experience, (violoncello tutti),
 • successful audition.

Competition is open for both male and female candidates equally.

In addition to written application, the applicants shall submit the following: curriculum vitae, photocopy of music academy diploma, and proof of work experience as professional musician (supporting documents from employers, photocopies of permanent and/or temporary employment contracts or any other relevant proof attesting that the applicant has a minimum of 5 years work experience as professional musician).

Applications with supporting documents are to be delivered to this e-mail address: opera@hnk-zajc.hr, with the following Subject Line: “Application for the position (specify the name of the position”), with the files containing the CV, photocopy of diploma and proof of professional experience, attached in word or pdf format.

Candidates who meet the criteria shall attend a mandatory audition in accordance with the General Audition Rules.

Audition for the leader of the contrabass is to be held in the Theatre building on September 23, 2016.  Audition for the first violin tutti and violoncello tutti is to be held in the Theatre building on September 22,2016. The exact time of the audition will be announced later depending on the number of applicants.

Audition programme and sheet music are enclosed with this competition notice.

After the audition, the successful candidate willbe awarded an employment contract for a definite period of time, pursuant to the Theatres Act and general rules and regulations.

This competition is open forty-five (45) days from the announcement date, starting from 29 July 2016 and closing on 12 September 2016.
Incomplete applications or applications submitted after the final deadline will not be taken into consideration.

The results of the Competition will be published on the Theatre website: www.hnk-zajc.hr Information→Competitions→Employment.

Rijeka, 29 July 2016

 

Program and scores:

Program – Leader of the Contrabass

Leader of the Contrabass – scores for audition

Program – First violin tutti

First violin tutti – scores for audition

Program – Violoncello tutti

Violoncello tutti – scores for audition