Opera
Kristina Kolar
Nacionalna prvakinja Opere
Giorgio Surian
Počasni član ansambla
Diana Haller
Počasna članica ansambla
Philipp von Steinaecker
Glavni gost dirigent
Ville Matvejeff
Počasni gost dirigent
Nicoletta Olivieri
Zborovoditeljica
Anamarija Knego
Prvakinja Kazališta
Aljaž Farasin
Prvak Kazališta
Domagoj Dorotić
Prvak Kazališta
Ivana Srbljan
Prvakinja Opere
Robert Kolar
Prvak Opere
Olga Kaminska
Solistica
Ivan Vagroš
Voditelj Orkestra
Ana Buneta
Producentica Opere
Ana Vidučić
Producentica Opere
Valter Milavec
Inspicijent
Antonija Družeta
Inspicijentica
Robert Mikuljan
Arhivar notnog materijala