Opera
Kalle Kuusava
Ravnatelj Opere
Kristina Kolar
Nacionalna prvakinja Opere
Giorgio Surian
Nacionalni prvak Opere
Diana Haller
Počasna članica ansambla
Ville Matvejeff
Glavni gost dirigent
Aljaž Farasin
Prvak Kazališta
Anamarija Knego
Prvakinja Opere
Robert Kolar
Prvak Opere
Ivana Srbljan
Solistica
Olga Kaminska
Solistica
Ana Vidučić
Producentica Opere
Ana Buneta
Producentica Opere
Nikolina Hrga
Producentica
Valter Milavec
Inspicijent