Marlena Nicole Brdar
Darija Auguštan
Filip Filipović
Michaela Selinger
Valentin Egel
Matej Pavić
Domagoj Dorotić
Riječki operni zbor
Riječki simfonijski orkestar
Maida Hundeling
Ana Buneta
Ivana Kajdi