Matteo Salvemini
Tamara Petković
Bernard Koludrović
Davor Nekjak
Marlena Nicole Brdar
Michaela Selinger
Valentin Egel
Riječki operni zbor
Riječki simfonijski orkestar
Maida Hundeling
Ana Buneta
Ivana Kajdi