AUDICIJA ZA PRIMANJE NOVIH ČLANOVA U ANSAMBL HRVATSKE DRAME

12. listopada 2017.

Hrvatska drama objavljuje datum audicije za primanje novih članova u ansambl Hrvatske drame za obavljanje poslova dramskog glumca, po jedan izvršitelj za srednje te jedan za velike i srednje uloge.
Audicija će se održati 27.10. u 17 h u prostorijama kazališta.
Za audiciju je potrebno pripremiti jedan monolog po vlastitom izboru.
Audiciji mogu pristupiti kandidati koji do 15.10. u 12 h na adresu hrvatska-drama@hnk-zajc.hr pošalju potpunu traženu dokumentaciju.