AUDICIJA ZA VANJSKE SURADNIKE U ZBORU

4. studenoga 2016.

U HNK Ivana pl. Zajca 14. studenog u 17 sati održat će se audicija za vanjske suradnike u zboru za operu Otello Giuseppea Verdija. Potrebno je pripremiti jednu pjesmu ili ariju na hrvatskom ili talijanskom jeziku. Prijave se primaju e-poštom do 11. studenog 2016. do 12 sati na petra.segic@hnk-zajc.hr, a potrebno je poslati životopis, naslov pjesme/arije te notni materijal za pijanista.

Premijera glazbeno-dramaturški i psihološki najkompleksnije Verdijeve opere Otello bit će 28. siječnja 2017. godine pod dirigentskim vodstvom Villea Matvejeffa i u režiji Marina Blaževića. Tri glavna lika interpretirat će u alternacijama Luis Chapa/Kalle Kanttila, Anamarija Knego/Ana Petričević, Giorgio Surian/Anton Keremidtchiev.