Aleksandar Valenčić

U ovoj sezoni

Aleksandar Valenčić rođen je u Rijeci 1971. godine. Od malih nogu pokazivao je veliko zanimanje za glazbu; iako je završio Hotelijersko turističku školu, započeo je profesionalnu glazbenu karijeru.
U osnovnoj školi, koju je pohađao u Njemačkoj, naučio je svirati harmoniku. Zaljubio se u klasičnu glazbu, osobito su ga očarale skladbe za crkvene orgulje, instrument kojem se posvetio u srednjoj školi. Iz Njemačke se u Rijeku vratio polovicom 80-ih godina, svirao je u harmonikaškoj grupi „KUD Sloga” iz Matulja i tamo upoznao „istarsku ljestvicu”.
Sudjelovao je na brojnim harmonikaškim natjecanjima – na kojima bi uvijek osvojio jedno od prva tri mjesta – i to u Puli, Stresi, Tarvisiju i Trevisu, i kao solist i kao član kvarteta.
Početkom 90-ih godina počeo je komponirati i aranžirati skladbe „lakih” nota često kombinirajući elemente klasične glazbe, folka i etno muzike ostvarujući razne „crossover“ rezultate.
Surađivao je s najvažnijim hrvatskim umjetnicima i grupama te sudjelovao na brojnim festivalima, i kao skladatelj originalnih djela, ali i glazbenih aranžmana, na kojima je dobio mnoge vrijedne nagrade. Sudjelovao je i dao svoj doprinos čak pet puta uspjesima u završnicama Eurovizije u Hrvatskoj (2003), u Bosni i Hercegovini (2005), u Portugalu (2008. i 2012) i u Sloveniji (2009).
Prilikom povijesnog posjeta Ivana Pavla II. Rijeci 2003. godine, kao solist na orguljama poželio je glazbenu dobrodošlicu Papi.
Na Dan sjećanja, 10. veljače 2015, u sklopu svečane ceremonije, u duetu s maestrom Francescom Squarciom, svirao je u talijanskom Parlamentu pred najvišim dužnosnicima Republike Italije.
Od 2013. godine nositelj je katedre Produkcija zvuka i glazbe Sveučilišta u Rijeci.

ALEKSANDAR VALENČIĆ

Aleksandar Valenčić è nato a Fiume nel 1971. Dalla primissima infanzia ha dimostrato un grande interesse per la musica e nonostante abbia ultimato gli studi presso la “Scuola alberghiera e di turismo”, ha intrapreso professionalmente la carriera musicale.
Alle elementari, frequentate in Germania, ha iniziato a suonare la fisarmonica. Innamoratosi della musica classica, con particolare riferimento a quella composta per organo da chiesa, si dedica a tale strumento alle medie. Ritornato a Fiume dalla Germania a metà anni ottanta suona con il complesso di fisarmoniche“ KUD Sloga“ di Mattuglie e lì prende conoscenza della „scala musicale istriana“.
Ha partecipato a numerosi concorsi per fisarmonicisti a Pola , Stresa, Tarvisio, e Treviso sia come solista che in duo e quartetto, piazzandosi sempre tra i primi tre classificati.
All’inizio degli anni novanta ha iniziato a comporre ed arrangiare brani di musica leggera, combinando spesso elementi di provenienza classica, popolare (folk) ed etnica ed originando così vari tipi di „crossover“. Ha collaborato con i più importanti artisti e gruppi musicali croati partecipando a tutti i festival ed aggiudicandosi numerosissimi premi sia come autore che in veste di arrangiatore. Ha preso parte e contribuito, per cinque volte, ai successi nelle selezioni finali per l’Eurovision Song Contest in Croazia (2003) in Bosnia ed Erzegovina (2005) in Portogallo (2008 e 2012) ed in Slovenia (2009) e quindi rappresentato i paesi sopraelencati in quel prestigiosissimo contesto.
In occasione della storica visita effettuata da Giovanni Paolo II a Fiume nel 2003, come solista all’ organo ha dato il benvenuto musicale al papa.
Il giorno 10 febbraio 2015 nell’ambito della solenne cerimonia per „Il giorno del Ricordo“, in duo con il Maestro Francesco Squarcia, si è esibito presso il Parlamento Italiano alla presenza di tutte le più alte cariche ed autorità istituzionali.
Dal 2013 è titolare della cattedra di arrangiamento e produzione musicale presso l’Università degli studi di Fiume.