Ana Majdak Fak

U ovoj sezoni

Sopran, članica ansambla zbora Opere HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci.

Rođena je 08. ožujka 1992.godine.

U rodnim Križevcima završila je Osnovnu glazbenu školu Alberta Štrige, smjer flauta te Opću gimnaziju Ivana Zakmardija Dijankovečkoga.

Magistrirala je pjevanje u klasi prof. Olge Šober na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu u lipnju 2015. godine.

Od seminara i usavršavanja izdvaja:

Seminar literature Ivane Lang,

Seminar interpretacije njemačke solo pjesme Gerharda Zellera,

Seminar tehnike pjevanja profesorice Dunje Vejzović.

Kao solistica bilježi suradnje s priznatim dirigentima kao što su Ville Matvejeff, Tibor Bogányi, Igor Vlajnić, Tomislav Fačini, Matija Fortuna, Kalle Kuusava i drugi.

Od zapaženih solističkih nastupa izdvajaju se:

Exsultate, jubilate, W. A. Mozarta, lipanj 2015., HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci, dirigent I. Vlajnić;

Te Deum, A. Brucknera, lipanj 2015.,HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci, dirigent I. Vlajnić;

Čobanče u operi „Ero s onoga svijeta” J. Gotovac, svibanj 2014.godine u HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci, režija K. Dolenčić, dirigent I. Vlajnić;

Annina u operi „La Traviata” G. Verdi, travanj 2015. godine u HNK I pl Zajca u Rijeci, režija J. Kica, dirigent T. Bogányi;

Kao dio edukativnog projekta “Opera nije j(b)auk” (Siebel iz opera “Faust” C. Gounod) u organizaciji HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci u Rijeci;

Kätchen u operi „Werther“ J. Massenet, listopad 2016. godine u HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci, režija F. Melano, dirigent V.Matvejeff;

Adela u opereti „Šišmiš“ J. Strauss, prosinac 2016. godine u HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci, režija L. Brnić, dirigent M. Fortuna;

Druga žena u operi „Didona i Eneja“ H. Purcell, siječanj 2018.godine u HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci, režija M. Koivukangas, dirigent T. Fačini;

Druga djevojka, u mjuziklu „Sunset Boulevard“ A. L. Webber, veljača 2019.godine u HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci, režija R. Carola Gatica, dirigent I. Vlajnić;

Larissa u mjuziklu „Sunset Boulevard“ A. L. Webber, veljača 2019.godine u HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci, režija R. Carola Gatica, dirigent I. Vlajnić;

Astrolog u mjuziklu „Sunset Boulevard“ A. L. Webber, veljača 2019.godine u HNK I pl Zajca u Rijeci, režija R. Carola Gatica, dirigent I. Vlajnić;

Glauka u operi „Medea“ kao dio projekta ReCallas C. Unander-Scharin, travanj 2019.godine u HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci, režija O. Unander-Scharin, dirigent C. Unander-Scharin;

Betty Schaefer u mjuziklu „Sunset Boulevard“ A. L. Webber, travanj 2019.godine u HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci, režija R. Carola Gatica, dirigent I. Vlajnić;

Peta sluškinja u operi „Elektra“ R. Strauss, svibanj 2019.godine u HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci, režija M. Blažević, dirigent V. Matvejeff;

Kate Pinkerton u operi „Madama Butterfly“ G. Puccini, listopad 2019.godine u HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci, režija D. Siriščević, dirigent V. Matvejeff.

U sezoni 2019/2020 pjeva ulogu Mistress u mjuziklu „Evita” (A. L. Webber), režija R. Carola Gatica, dirigent I. Vlajnić, koreografi T. Strmečki i D. Cortes Alberti.