Annie Jin Wang

U ovoj sezoni

Kinesko-američka dramaturginja, dramatičarka i fotografkinja. Od razvoja nove drame do revitalizacije klasičnih tekstova za suvremenu publiku, njen rad primarno istražuje konstrukte rase, spola i građanstva kroz kritični i suosjećajni objektiv. Nakon asistiranja dramaturgu-redatelju u HNK Ivana pl. Zajca na produkciji opere „Carmen”, trenutno stažira kao dramaturginja u Metropolitan Operi u New Yorku. Voditeljica je za književnost u kazališnoj trupi Ferocious Lotus u San Franciscu. Na Sveučilištu Columbia je na magisteriju iz područja kazališta s naglaskom na Dramaturgiji, a prvostupnica je Povijesti umjetnosti i Medija na Wellesley koledžu.