Završila je srednja školu i Baletni studio pri HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci. Tijekom srednje škole honorarno je radila kao balerina u ansamblu Baleta u Rijeci. Zaposlena je u HNK Ivana pl. Zajca od 1995. godine kao ansambl balerina.

Plesala  je u ansamblu, kao i u malim solističkim ulogama, te sudjelovala u Operi, Hrvatskoj drami i mjuziklima. Šest godina bavila se pedagoškim radom i koreografijom. Nakon 18 godina profesionalnog plesa, započinje raditi kao inspicijentica riječkog Baleta što je i danas.