Dajana Jurman-Osip

U ovoj sezoni

Rođena 29. studenog, 1989. godine u Puli. Nakon završene srednje škole Gimnazija Pula, upisuje studij predškolskog odgoja na Odjelu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli gdje 2012. Godine stječe zvanje stručne prvostupnice predškolskog odgoja. 2011. godine upisuje Akademiju primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, smjer likovna pedagogija, te 2015. godine stječe akademski naziv prvostupnice likovne pedagogije. Trenutno je studentica diplomske godine likovne pedagogije na APURI. Tijekom studiranja u Rijeci izlaže na nekoliko grupnih izložba (završne izložbe studenata Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, „Tijelo i prolaznost kao trauma“, „Land art Fužine“, APURI; „Breaking Timeline“ Njemačka;  „Pisanje“ Galerija Kortil, Rijeka; „Libri d’artista“, Pordenone; „Festival znanosti“, Rijeka) te sudjeluje na radionicama u sklopu Adriart projekta, kao i na radionicama „Land art“ i „Projekt Memorija“ organiziranih od strane studenata APURI. Kao performerica/glumica pojavljuje se u diplomskim projektima „Folliot“ Liberte Mišan, te „Zauvijek“ Monike Rusak. Asistira scenografima Brezi Žižović, Stefanu Katunaru i Lari Badurini na nekoliko kazališnih i filmskih projekata.