Damian Cortes Alberti

Damian Cortes Alberti rođen je u Argentini. Studirao je ples na Universidad Nacional del Arte (UNA) i Teatro Colon u Buenos Airesu. Prije studija plesa, završio je trogodišnji studij glume na U.N.C. Universidad Nacional de Cordoba. Godine 2005. postaje član ansambla Ballet Contemporaneo del Teatro San Martin u Buenos Airesu, gdje radi s renomiranim koreografima poput Mauricia Wainrota, Marca Ribauda i Richarda Wherlocka, te mnogim drugim. Od 2008. do 2010. djeluje u španjolskoj plesnoj kompaniji Art Transit Dansa u Barceloni pod vodstvom Marie Rovira. Tijekom sezona 2011/2012. i 2012/2013. bio je član ansambla Tanztheaterensemble des Staatstheaters Darmstadt (Njemačka, ravnateljica Mei Hong Lin). Godine 2013. postaje član ansambla Ballet Linz Landestheater Linz (Austrija) u kojem je do sezone 2016/2017. ravnateljica bila Mei Hong Lin. Od tada radi kao freelance plesač, glumac, koreograf i učitelj na predstavama u Austriji, Hrvatskoj, Njemačkoj, Španjolskoj i Sjevernoj Koreji. Trenutno je na završnoj godini Magisterija za plesnu pedagogiju na „Anton Bruckner” Privatuniversität u Linzu (Austrija).