Dubravka Kurobasa

U ovoj sezoni

Rođena 1987 . godine u Rijeci.
Završila MA I BA snimanja na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu.
Radi kao dizajnerica rasvjete u kazalištu i kao direktorica fotografije igranih i dokumentarnih filmova.