Pjevanje počinje učiti 2007. godine u Glazbenoj školi u Varaždinu gdje je maturirala 2013. godine. Studij pjevanja nastavlja na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Debitirala je u HNK-u Split kao Venzila u baletnoj operi Atlantida Mirka Krstičevića 2018. godine. Na Splitskom ljetu iste godine nastupa kao Anna u Verdijevom “Nabuccu”. Osvojila je brojne nagrade na međunarodnim i domaćim natjecanjima. Plasirala se na prestižno natjecanje Hans Gabor Belvedere i Neue Stimmen 2021. godine. Članica je ansambla HNK-a Ivana pl. Zajca u Rijeci, gdje nastupa kao Pamina i Papagena u Mozartovoj “Čarobnoj fruli”, Lauretta u Puccinijevom “Gianniju Schicchiju” te kao Francoise u opereti “Moć ljubavi” Gjure Eisehutha zajedno sa Zagrebačkom filharmonijom. Usavršavala se na seminarima kod mnogih uglednih solo pjevača (Radmila Bakočević, Biserka Cvejić, Maida Hundeling, Krešimir Stražanac…).