Gilbert Audin

U ovoj sezoni

Prvi fagot Orchestre du Théâtre National de l’Opéra de Paris veleposlanik je francuskog fagota i prestižne škole u cijelom svijetu gdje održava radionice i predaje na akademijama. Posebno je zaisteresiran za komornu glazbu. Studirao je na Conservatoire de Paris u klasi Mauricea Allarda. Pobijedio je na 19 međunarodnih natjecanja. Za izdavačku kuću RCA Red Seal snimio je djela Haydna, koncerte Jeana Françaixa i Marcela Landowskog, Rossinijeve kvartete, Mozartove koncerte i simfonije, te kompletnu komornu glazbu Francisa Poulenca za Red Seal i Sony.