Guillermo Baldo

Redatelj, dramaturg, glumac i učitelj. Diplomirao je na Nacionalnom sveučilištu u Cordobi (UNC), Fakultet umjetnosti, Odsjek za kazalište. Ravnatelj je produkcijske i kazališne istraživačke skupine: La Mucca. Godine 2015. nagrađen je UNC-ovom stipendijom „Cuarto centenario“ za studij drame u UNAM-u (Meksiko City). Godine 2019. i 2021. nagrađen je za najbolju režiju, najbolju predstavu, najbolju dramaturgiju i najbolju predstavu za djecu na Premios Provinciales de Teatro (Córdoba, Argentina). Ministarstvo kulture Argentine i Agencija za kulturu u Córdobi izabrali su ga za “izvanrednog mladića” 2017. godine. Iste godine bio je nagrađen Nacionalnom nagradom za mlade dramaturge Nacionalnog kazališnog instituta Argentine za svoj tekst „I Cyrano i djevojčica”. Njegove su drame objavili i CELCIT (Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral – Latinoamerički centar za kazališno stvaralaštvo i istraživanje) i INT (Nacionalni kazališni festival) i UNC (Nacionalno sveučilište u Córdobi). Njegove predstave dopiru i do djece i do mladih i do odrasle publike. Posljednjih godina bavi se istraživanjima na polju izvođačke umjetnosti i dramaturgije, istražujući kazališne produkcije za djecu i tinejdžere. Ta se istraživanja temelje na tabu-temama za mladu publiku, posebno temama povezanima sa seksualnim disidentima i problemima spola. Kao redatelj, radio je „La madrugada en que los perros conocen a dios” (2021.), „He nacido para verte sonreir” (2021.), „La niña que fue Cyrano” (2019.), „Nunca nadie murió de amor excepto alguien alguna vez” (2018.), „Sensación Cuarteto” (2017.), „Cerdas. La cuarta casita” (2016.), „Mi propio jardín de flores rojas” (2014.) i „Santo Ortega” (2011.). Njegove su produkcije nagrađivane i prepoznate. Sudjelovao je na međunarodnim i nacionalnim festivalima.