Iskra Stanojević

U ovoj sezoni

Mezzosopran, diplomirala je pjevanje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu 2007. godine, te na Pravnom fakultetu u Osijeku 2010. godine.
Od rujna 2007. do listopada 2017. godine bila je članicom Opere HNK u Osijeku gdje je ostvarila uloge: Annina u „Traviati” G. Verdija, Venera u „Orfeju u podzemlju” J. Offenbacha, Treća dama u „Čarobnoj fruli” W. A. Mozarta, Polly Peachum u „Operi za tri groša” Brechta-Weilla, Marica u „Maloj Floramye” I. Tijardovića, Berta u „Seviljskom brijaču” G. Rossinija, Doma u „Eri s onoga svijeta” J. Gotovca, te kao solistica u Mozartovom „Requiemu”, 2012. i 2014. Surađivala je sa zborom HRT-a u projektu Opera pod zvijezdama, s Hrvatskim društvom skladatelja, s ansamblom Camerata Zagreb na koncertima u Švicarskoj 2015. i 2016. godine itd. Usavršavala se na seminarima kod umjetnika prof. O. Šober, V. Oršanić, V. Marofa , te D. Vejzović.