Izidor Erazem Grafenauer

Studirao je gitaru na Akademiji za glazbu u Ljubljani u klasi Andreja Grafenauera te diplomirao 2013. godine. Poslijediplomski studij lutnje završio je na Conservatorio di musica Benedetto Marcello u Veneciji, a gitare na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Koncertira na gitari, lutnji, teorbi i vihueli. Kao solist nastupao je sa Slovenskom filharmonijom, Orkestrom Mariborske opere, Komornim orkestrom Dubrovačkoga simfonijskog orkestra. Primio je dvije Prešernove nagrade Akademije za glazbu u Ljubljani.