Lada Čale Feldman

Lada Čale Feldman (r. 1963. u Zagrebu) redovita je profesorica i predstojnica Katedre za teatrologiju i dramatologiju Odsjeka za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Piše znanstvene radove koje objavljuje u zemlji i inozemstvu, izlaže na hrvatskim i međunarodnim skupovima s temama iz područja teatrologije, antropologije, književne teorije i feminističke kritike; autorica je prikaza knjiga i kazališnih kritika, a povremeno i prevoditeljica (Roland Barthes, Kritika i istina, 2010). Dobitnica je triju nagrada, od kojih je jedna međunarodna. Objavila je samostalno ili u suradnji nekoliko knjiga, među kojima su Teatar u teatru u hrvatskom teatru , Zagreb: Naklada MD i Matica hrvatska, 1997; Euridikini osvrti, o rodnim izvedbama u teoriji, folkloru, književnosti i kazalištu, Zagreb: Naklada MD i Centar za ženske studije, 2001; Femina ludens , Zagreb: Disput, 2005., U kanonu, studije o dvojništvu , Zagreb: Disput, 2008 (s Moranom Čale); Uvod u feminističku kritiku, Zagreb: Leykam International, 2012 (s Anom Tomljenović), te U san nije vjerovati, Zagreb: Disput, 2012. Su-urednica je, osim toga, niza znanstvenih zbornika i tematskih časopisnih brojeva na hrvatskom i engleskom jeziku.

S Marinom Blaževićem uredila je dvojezični tematski broj Frakcije posvećen glumi Glumac i/kao autor/Actor and/as Author, 2001. te zbornik iz izvedbene teorije Mispeformance: Essays in Shifting Perspectives, Zagreb-Ljubljana, 2014, a priredila je te opsežnim uvodnim studijama popratila i dvije glumačke monografije, Tonko Lonza, Dubrovnik, 2011. i Neva Rošić, Dubrovnik, 2014.