Lucija Kovačević

U ovoj sezoni

Diplomirala je flautu na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. Marine Novak. Dobitnica je brojnih nagrada na državnim i međunarodnim natjecanjima. Usavršavala se na seminarima istaknutih pedagoga i umjetnika kao što su Emmanuel Pahud, Andrea Oliva, Luisa Sello, Rachel Brown, Wally Hase, Jean-Claude Gerard, Dejan Gavrić, Carlo Jans, Renata Penezić, Gaby Pas Van Riet i drugi, a aktivno je sudjelovala i na Međunarodnoj ljetnoj školi barokne glazbe i plesa Aestas musica. Dobitnica je Dekanove nagrade za akademsku godinu 2014./2015. Akademske godine 2017./2018., u sklopu Erasmus+ programa provela je semestar na Konzervatoriju za glazbu „Giuseppe Tartini“ u Trstu u klasi prof. Luise Sello. Kao solistica, ostvarila je višestruku suradnju sa Simfonijskim puhačkim orkestrom Oružanih snaga Republike Hrvatske. Godine 2019. sudjelovala je na Međunarodnom flautističkom festivalu u gradu Qingdao u Kini na koji je bila pozvana kao jedan od izvođača. Od 2018. godine djeluje na mjestu prve flaute u Riječkom simfonijskom orkestru.