Luka Dekleva

U ovoj sezoni

Slovenski je fotograf, video umjetnik i performer (1976), magistrirao je na Praškoj akademiji za film i fotografiju (FAMU). Autor je preko dvadeset oblikovanja videa i video mapiranja u predstavama, dvadesetak nezavisnih izložbi i audiovizualnih projekata u Sloveniji, Hrvaskoj, Austriji, Italiji, SAD-u i dr. (od recentnijih izdvajaju se „95’05 Slovenska umjetnost 1995-2005”, „Teritoriji, Identiteti, Mreže”, Galerija Moderne Umjetnosti, Ljubljana, Slovenija 2005, „25PEACES, euroPART”, Austrija 2006. i dr.), oko deset izdanja i objava revija te kataloga fotografija (primjerice „Annie Leibovitz`s and Helmut Newton`s portraits of selected celebrities”, Katalog modne fotografije, portretne fotografije i projekta „A living room” i dr.), radio je oblikovanje interaktivnog videa scenografije za potrebe „Misija Eurovizija”, aktivan je na polju konceptualne fotografije i taktilnih medija.

S Matjažem Pograjcem radio je više puta, a nedavno i na predstavi „20.000 milja pod morem”, također prema djelu Julesa Vernea, u Kazalištu „Anton Podbevšek” u Novom Mestu.