Marija Andrejaš

Violistica Marija Andrejaš diplomirala je 2008. godine na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi Milana Čunka. Usavršavala se kod Aleksandra Miloševa i Krešimira Pustičkog. Poslijediplomski studij završila je na Sveučilištu u Stavangeru u klasi Jana Bjørangera. Vođa je dionice viola Simfonijskog orkestra HRT-a, Zadarskog komornog orkestra, norveškog ansambla 1B1 i Varaždinskog komornog orkestra s kojim nastupa i solistički. Surađuje sa Simfonijskim orkestrom iz Stavangera te je članica međunarodnog orkestra Musicians for Human Rights.