Marijan Padavić

Pjevač - član opernog zbora
U ovoj sezoni