Diplomirao je filmologiju na Sveučilištu u Bologni. Radi na filmu i u kazalištu od 2000. godine kao producent, redatelj i oblikovatelj videa. Autor je i producent nagrađenih dokumentarnih filmova. Predaje na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci. Jedan je od osnivača udruge Filmaktiv te jedan od pokretača Saveza udruga Molekula. Dobitnik je brojnih domaćih i inozemnih nagrada.