Marina Grgurić

Baletna plesačica
U ovoj sezoni

Rođena je u Rusiji 1965. u Berdsku. Pohađala je baletnu školu u Novosibirsku, a nakon završetka škole zapošljava se u Kazalištu opere i baleta Novosibirsku do 1992. U Hrvatsku dolazi 1992. te se zapošljava u HNK Ivan pl. Zajc u Rijeci gdje radi i danas. Angažirana je u gotovo svim predstavama, a imala je četiri sola, polusolo na predstavama Giselle, Labuđe jezero, Don Quijote, Vragolasta djevojka i dr.