Mauro de Candia

U ovoj sezoni

Koreograf kojeg karakterizira glazbena profinjenost i čije koreografije sadrže harmoničnu izmjenu energijom nabijenih grupnih scena s tihim i gotovo pjesničkim fragmentima. Zahvaljujući svojoj velikoj muzikalnosti, njegovi radovi koliko zvuče, toliko i izgledaju savršeno logično. De Candia je počeo plesati u dobi od 10 godina. Marika Besobrasova, osnivačica poznate Académie de Danse Classique Princesse Grace u Monaku uočila je njegov talent vidjevši na baletnom natjecanju u Veroni. Ponudila mu je stipendiju i od tog trenutka de Candia je svakog ljeta pohađao baletne satove u Monte Carlu. Formalno baletno obrazovanje dobio je na baletnim školama La Scale u Milanu i Rudra školi Mauricea Béjarta u Lausanni od 1998., da bi 2001. završio baletnu Akademiju u Monaku. Iste godine de Candia se pridružuje državnom baletu u Hannoveru, pod umjetničkim ravnateljstvom Stephana Thossa. Nakon samo četiri mjeseca dobiva status solista. Već tijekom plesačkog angažmana u Hannoveru započinje s koreografskim radom. Imenovan je umjetničkim ravnateljem plesne kompanije u Osnabrücku 2012. godine.
Do danas je koreografirao za državni balet u Hannoveru, Introdans, balet na Gärtnerplatzu u Münchenu, za kraljevski balet Flandrije u Antwerpu, plesni teatar u Braunschweigu, Milwaukee balet u SAD, Maggio Danza u Firenci, državni balet u Berlinu, za baletnu zvijezdu Vladimira Malakhova kao i za balet dell’Arena di Verona, balet opere Bydgoszcz u Poljskoj. Nedavno je kreirao za slovački nacionalni balet u Bratislavi, balet Augsburg, za Europu Danse u Francuskoj i Washington Balet. Iako boravi u inozemstvu, oduvijek se osjećao vrlo povezanim s rodnim gradom Barletta gdje je 1997. godine osnovao neprofitnu organizaciju Arte & Balletto. Ova udruga posvećena je plesnom obrazovanju i potpori mladih plesača Italije. Dobitnik je raznih nagrada, uključujući nagradu Positano per la Danza, priznanje Giuliana Penzi per la Danza. Godine 2009. dobitnik je srebrne medalje talijanske vlade koju mu uručio predsjednik Giorgio Napolitano.