Na konzervatoriju Jacques-Thibaud u Bordeaux diplomirala je balet, te suvremeni i moderan ples. Nakon završenog studija pridružila se stručnom programu baletne škole Lipszyc u Biarritzu, pod patronatom Malandin baleta Biarritz. Tijekom školovanja imala je priliku sudjelovati na festivalu „Temps d’Aimer” s Petrogradskim baletom i Malandin baletom iz Biarritza. Na međunarodnom natjecanju plesa u Biarritzu osvaja brončanu medalju. Godine 2013. seli se u Rim i upisuje Spellbound program za suvremeni balet, pod umjetničkim vodstvom Maura Astolfija. U tom periodu surađuje s raznim koreografima poput: Georg Reischla, Gustava Ramireza, Iratxe Anse, Lukasa Timulaka i Noe Wertheim. Godine 2014. pridružuje se Spellbound junior ansamblu i izvodi repertoar Maura Astolfija. Od 2015. godine postaje članica plesne kompanije Landesbühne Sachsen pod umjetničkim vodstvom Carlosa Matosa gdje surađuje s koreografima Henrikom Kaalundom, Wencke Kreimer de Matos i Micheleom Merolom.