Nikolina Palašić

U ovoj sezoni

Dr. phil. Nikolina Palašić rođena je 22. prosinca 1978. godine u Đakovu, gdje je završila osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje. Godine 1999. upisala je studij hrvatskoga jezika i književnosti/njemačkoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i završila ga 2004. godine.
Od ožujka 2005. radila je kao vanjski suradnik pri Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci, gdje je izvodila seminare na području lingvistike (opće i njemačkoga jezika), a na istom je području surađivala i s Odsjekom za kulturalne studije istoga fakulteta.
U studenom 2006. upisala je doktorski studij lingvistike na Sveučilištu u Beču, koji je završila 2014. Nikolina Palašić održava nastavu iz raznorodnih kolegija na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci (Pravopisna norma, Fonologija, Tekstna lingvistika, Pragmalingvistika, Redaktura i lektura, Novije lingvističke teorije, Akademski diskurs i analiza znanstvenoga teksta), sudjeluje kao istraživač na projektu Tekst prema tekstu: Intertekstualnost u akademskom diskursu voditeljice prof. dr. sc. Lade Badurine te se bavi prijevodima znanstvenih i stručnih knjiga s njemačkog i engleskog jezika. Osim toga simultano je prevodila (s njemačkog na hrvatski i obrnuto) dvosatnu ceremoniju proglašenja Otta von Habsburga počasnim građaninom Opatije 2007. godine.
Dosad je objavila 19 znanstvenih radova u zemlji i inozemstvu te je sudjelovala na dvadesetak međunarodnih znanstvenih konferencija.