Philipp von Steinaecker

Glavni gost dirigent

Bio je prvi dobitnik Meelgardove nagrade za najboljeg mladog dirigenta koju dodjeljuje Orchestra of the Age of Enlightenment. Od tada je stekao bogato iskustvo kao gost dirigent u brojnim svjetskim orkestrima. Jednako vlada njemačkim romantičnim repertoarom, koliko i djelima Druge bečke škole. Njegova strast i razumijevanje za glazbu baroka i klasična razdoblja vodila su ga do osnivanja vlastitog instrumentalnog orkestra Musica Saeculorum. Jedan je od utemeljitelja Mahler chamber orchestra.

Školovan za violončelista, usavršavao se je sa Sir Johnom Eliotom Gardinerom i Claudijom Abbadom s kojim je imao prilike surađivati u Luzerne festival orchestra u Lucernu, te potom kao maestrov asistent i kao gost dirigent njegovog Orchestra Mozart. Oba su dirigenta bili važna inspiracija von Steinaeckeru te su imali snažan utjecaj na njegov glazbeni razvoj.
Surađivao je s mnogim vodećim instrumentalistima i pjevačima, među kojima su: Camilla Tilling,Dorothea Röschmann, Isabelle Faust, Guy Braunstein, Daniel Müller-Schott, Fazil Say, Sara Mingardo, Andrew Staples, Mia Person, Hanno Müller Brachmann, Peter Harvey i Boris Belkin.

Ističu se nedavni ponovni angažmani sa Švedskim radijskim simfonijskim orkestrom, Novom japanskom filharmonijom, Slovenskom filharmonijom i debiji s Maggio Musicale u Firenzi, Fondacijom Toscanini u Parmi, Haškom filharmonijom te Praškom filharmonijom. Dirigirao je uspješnim produkcijama Mozartove Čarobne frule u Veroni i Gounodove Golubice u Sieni. Ostali angažmani uključuju suradnje s Orkestrom Mozart u Bologni, komornim orkestrom Camerata Salzburg, Orkestrom Teatra Comunale u Bologni, Toskanskim orkestrom, Haydenovim orkestrom u Bolzanu i Simfonijskim orkrestrom u Kristiansandu.
S ansamblom za ranu glazbu Musica Saeculorum nastupio je u koncertnoj dvorani Kölnske filharmonije, na Međunarodnom baroknom festivalu Melk u Austriji, na festivalu Aix-en-Provence i u Essenskoj filharmoniji. Ansambl već posjeduje impresivnu diskografiju, uključujući snimke Händelova Mesije, Haydnova Stvaranja (nominirano za Međunarodnu nagradu za klasičnu glazbu ), Brucknerove Prve simfonije, Brucknerovih Moteta, Mahlerove Pjesme o zemlji, te CD s aranžmanima za Salonski orkestar.