Renata Hil

U ovoj sezoni

Rođena 1967. godine u Splitu, gdje je završila srednju muzičku školu. Maturirala u klasi prof. Olge Račić. 1984.upisuje Akademiju umjetnosti u Novom Sadu u klasi prof. Jokuthon Mihajlović. Diplomirala u klasi prof. Kemala Gekića. Usavršavala se na Hochschulle “Mozarteum” u Salzburgu u klasi prof.Karl-Heinz Kaemmerlinga – klavir i prof. Erike Frieser – komorna muzika. Aktivno učestvovala na seminarima klavira prof. Arba Valdme i seminarima Lieda prof. Konrad Richter i prof.Dunja Vejzović.
Kao solist, korepetitor i komorni muzičar nastupala u brojnim gradovima u bivšoj državi i inozemstvu, snimala za radio i televiziju. Korepetira seminare Aestas Musica – Varaždin, Luka Sorkočević -Dubrovnik, Uzmah – Hvar, Korčula, Brač, HGM – seminare u Grožnjanu, Pro Musica – Opatija, Lošinj, Laus – Dubrovnik, seminar Renate Pokupić u Splitu, Internationale Musikakademie in Liechtenstein, natjecanja R. Matz, A. Janigro u Poreču, Papandopulo – Zagreb. Radi kao viši umjetnički suradnik na gudačkom odjelu Muzičke akademije u Zagrebu.