Saša Matovina

Pjevač - član opernog zbora

Rođen 19. studenog 1970. godine u Berlinu – SR Njemačka. Glazbom se intenzivnije počinje baviti 1993. godine kada upisuje Glazbenu školu Ivana Matetića Ronjgova u Rijeci koju završava 1999. godine maturirajući solo – pjevanje u klasi prof. Margarete Togunjac. Iste godine upisuje Muzičku akademiju u Zagrebu na kojoj 2003. godine diplomira solo – pjevanje u klasi prof. Zdenke Žabčić – Hesky. Od 1994. godine je stalni član Opernog zbora ansambla Opere HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci, no pored angažmana u zboru tumači i brojne solističke uloge. Pored solističkih angažmana u matičnoj kući, održao je i niz solističkih recitala i koncerata od kojih je najznačajniji koncert Canciones  posvećen španjolskoj glazbi s kojim  je u dva navrata gostovao u Meksiku. Od 1994. godine je umjetnički voditelj ženske i muške klape Kastav, koje su u zemlji i inozemstvu višestruko nagrađivane te bilježe brojna gostovanja diljem svijeta: Argentina, Austrija, Brazil, Francuska, Grčka, Italija, Južna Koreja, Latvija, Mađarska, Makedonija, Malta, Meksiko, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Rusija, Sjedinjene Američke Države, Slovenija, Srbija i Španjolska. Idejni je začetnik i od njegovog pokretanja, 2005. godine, umjetnički ravnatelj Festivala čakavske šansone ČAnsonfest – Kastav te jedan od osnivača međunarodnog festivala kulture Kastafskega kulturnega leta koji, od svojih početaka 1992. godine, igra vrlo značajnu ulogu u kulturnom životu Hrvatske.