Selma Banich

U ovoj sezoni

Izvedbena umjetnica. Rođena u Jugoslaviji, živi u Zagrebu. Autorica je serije radova koje priprema samostalno i u suradnji s drugim umjetnicima, kustosima, grupama i inicijativama na Balkanu, u Europi i SAD-u. Stvara u mediju performansa, kroz akcije i intervencije u javnom prostoru te angažirane javne prakse u zajednicama. Radila je na brojnim plesnim, kazališnim i opernim produkcijama kao koreografkinja. Nastupa i na filmu. Umjetnički filmovi u kojima je angažirana prikazivani su na etabliranim festivalima i kuriranim programima nezavisnog filma. Njezina umjetnička praksa utemeljena je u procesualnom, istraživačkom i aktivističkom radu, a politički nadahnuta anarhizmom i feminizmom.

https://selmabanich.org/