Soyoka Iwata

Stažistica Baleta / Erasmus+

Rođena je u Tokiju, u Japanu 2001. godine. U šestoj godini započinje s klasičnim baletom u studiju Miwa. Polazila je satove i pod vodstvom Kiyoka Kimure. Sa 16 godina preselila se u Nizozemsku kako bi studirala na Kraljevskom konzervatoriju u Haagu. Nastupala je u predstavama Hansa van Manena, Paula Lightfoota i Sole Leóna, Johana Ingera, Medhija Walerskog itd. Pridružuje se Baletu HNK Ivana pl. Zajca kao stažistica (Erasmus +) u sezoni 2020./2021.